Ökad inkludering genom sport

Shpresa är en icke-statlig organisation för funktionsnedsatta. Den grundades 2012 och har över 500 medlemmar med olika funktionsnedsättningar. Organisationen startades som ett svar på bristen på institutionellt stöd och tjänster för funktionsnedsatta.
De får inte det stöd de behöver och saknar övertygelsen att de är lika mycket värda som alla andra samhällsmedlemmar.
– Nyckeln är inkludering, inte segregering, säger Sefer Selimi. Vad skulle ha hänt med mig om jag inte hade fått möjlighet att gå i en vanlig skola och få ett arbete? Skulle jag stå här med alla er och fortsätta lära mig och förbättra min kompetens? Det är mycket osannolikt.

ICLD:s utbildningsprogram för att utveckla rättighetsbaserade metoder har precis det budskap som projektteamet vill sprida i det lokala samhället.
Nämligen att funktionshinder är en människorättsfråga som oftast uppstår som en följd av bristande kommunikation mellan den berörda personen och samhället i stort.

Att se funktionsnedsättningar ur ett människorättsligt perspektiv förändrar det sätt som alla samhällssektorer betraktar funktionsnedsatta – de är inte längre vård- och välfärdsmottagare eller objekt för andras beslut, utan individer med rättigheter.
Kommunen Čair och Shpresa har tillsammans utvecklat en lokal handlingsplan för inkludering av funktionsnedsatta. Denna handlingsplan kommer att utgöra en grund för framtida aktiviteter som främjar jämställdhet och delaktighet för funktionsnedsatta i kommunen.
Den lokala handlingsplanen riktar sig bland annat mot projektets mål att öka deltagandet i idrottsaktiviteter hos funktionsnedsatta barn.

Projektet har en rad specifika mål:
– Identifiera och stödja begåvade idrottare med funktionsnedsättningar
– Öka deltagandet i idrottstävlingar hos funktionsnedsatta barn
– Öka medvetenheten om idrott för funktionsnedsatta barn och utveckla utbildningsprogram för att öka antalet ledare som arbetar med funktionsnedsatta barn.

– Vi blev väldigt imponerade av hur institutioner hanterar funktionsnedsattas behov i Sverige, och det är på tiden att också våra institutioner ser funktionsnedsatta som delaktiga och aktiva medborgare och inte bara en välfärdskategori, säger Sefer Selimi, som är en del av teamet och deltar i ICLD:s internationella utbildningsprogram.
Teamet har återvänt från Sverige och fokuserar nu med stärkt motivation och entusiasm på att skapa möjligheter för funktionsnedsatta att utöva idrott och demonstrera och återskapa projektets motto: ”Vi kan också vinna”.

Hittills har projektteamet lyckats tillhandahålla sportutrustning och idrottshallar som är tillgängliga för funktionsnedsatta, samt organisera olika typer av evenemang som främjar och stöder inkludering av denna grupp i idrotts- och fritidsaktiviteter.
– Vart jag än kommer är mitt budskap detsamma: vi klarar det, bara samhället ger samma möjligheter för funktionsnedsatta, avslutar Sefer Selimi.