Invigning av utbildningsprogram i Georgien

Som en del av ansökningsprocessen har deltagarna föreslagit förändringsprojekt som de avser att arbeta med under programmets gång.

Projekten berör följande kärnområden inom lokal styrning:
– Allmänhetens delaktighet i beslutsfattande
– Ungdomars
delaktighet i beslutsfattande
– Offentlig budgetering
– Kvinnors delaktighet i politiken
– Rättvis service till invånare oavsett funktionsgrad och delaktighet i stadsförvaltningens planeringsarbete

Den tredje programomgången invigs i Tbilisi av ICLD:s generalsekreterare Olov Berggren och Linn Nettelvik, andrasekreterare vid den svenska ambassaden i Georgien.

– Vi på ICLD är glada att kunna hälsa den nya gruppen välkommen till det internationella utbildningsprogrammet ”Local Governance with a Rights Based Approach” och ser fram emot att arbeta med deltagarna under de kommande 18 månaderna, säger Olov Berggren.

Deltagarna från Georgien representerar huvudstaden Tbilisi och kommunerna Kutaisi, Zugdidi och Rustavi, medan de serbiska deltagarna kommer från kommunen Uzice.