Nytt bidrag ska öka kännedom om kommunala partnerskap

Arvika, Forshaga, Kalix, Lund, Region Östergötland och Växjö får tillsammans dela på 1,8 miljoner kr för att kommunicera om sitt internationella partnerskap och hur detta bidrar till att nå Agenda 2030.

För det beviljade bidraget kommer kommunerna och regionen att kunna göra riktade kommunikations- och informationsinsatser mot politiker, tjänstepersoner och medborgare i sina kommuner och regioner där de beskriver sitt kommunala partnerskaps arbete, dess mål och syfte.

Kalix kommun är en av som beviljats bidraget:

Detta bidrag hjälper oss att öka kunskapen om vårt kommunala partnerskap och de globala målen liksom fördelar och möjligheter med internationellt utvecklingssamarbete, säger Per Eriksson, biträdande rektor på Kulturskolan i Kalix.

Kalix kommun arbetar tillsammans med Masaka i Uganda inom ett kommunalt partnerskap kring miljöfrågor. Projektet har en stark koppling till flera av de 17 globala målen i Agenda 2030 och syftar till att öka medvetenheten kring sophantering, plaster och miljö hos skolelever och beslutsfattare. 

Vi får nu möjlighet att skapa strategier och underlag, så vi kan kommunicera en faktabaserad bild av vårt projekt i en bredare form, till en större målgrupp, säger Per Eriksson.

Bakgrund

ICLD genomför på uppdrag av Sida ett informations- och kommunikationsprojekt i pilotform som ger svenska kommuner medel till att kommunicera sitt internationella utvecklingssamarbete, i detta fall sitt kommunala partnerskap, och hur det bidrar till genomförandet av Agenda 2030. Syftet är att sätt stärka stöd och engagemang för internationellt utvecklingssamarbete. Fem kommuner och en region har beviljats pengar för kommunikation.

Projektet pågår under 2021 och ICLD hoppas därefter kunna erbjuda ett permanent informations- och kommunikationsstöd till de kommuner och regioner som är aktiva i programmet kommunalt partnerskap. Fem kommuner och en region har beviljats bidrag.

Är du intresserad att veta mer om projektet? Kontakta oss via partnership@icld.se