Kommunala partnerskap för mänskliga rättigheter

Under hösten 2020 lanserade ICLD en ny metod för kommuner att lyfta sitt arbete med Mänskliga rättigheter (MR) på lokal nivå. Under våren har nu Lund, Piteå, Bollnäs, Lund, Falun, Ovanåker, Jönköping och Åmål tillsammans med varsin partnerskapskommun påbörjat sin resa. Ett förberedande år fullt av inspirationsföreläsningar, nätverkande och utbildningar väntar dem. Nu öppnar vi för fler kommuner att vara med, när ytterligare ett nätverk lanseras.

I kommunala partnerskap för mänskliga rättigheter erbjuds kommuner och regioner får deltagare ett utökat stöd från ICLD, med riktade utbildningar och nätverksträffar under de år som de bedriver utvecklingsarbete tillsammans med sin internationella partner.

ICLD erbjuder digitala möten med intresserade tjänstepersoner och förtroendevalda i kommuner. Svenska kommuner kan anmäla intresse till att ingå i plattformen genom att kontakta ICLD per mail på partnership@icld.se

Vid anmälningstillfället behöver kommunen ännu inte ha bestämt vilken partner man vill samarbeta med eller vilket MR projektområde som man vill arbeta inom. ICLD stöder sedan er att formulera en projektplan och skriva en ansökan som lämnas in senare under hösten, för ansökan krävs politiskt stöd och förankring i kommunledningen.