Demokratihjälten Adelina Mwau Ndeto bekämpar könsbaserat våld

För att kunna bekämpa könsbaserat våld måste hela samhället involveras. Provinsen Makueni i Kenya har visat att det är möjligt – inte minst genom viceguvernören Adelina Mwau Ndetos banbrytande arbete. Adelina ingår i vår serie “Hjältar inom lokal demokrati.

Makueni har cirka en miljon invånare och ligger i sydöstra kenya. Sedan 2019 deltar provinsen i ICLD:s program ”Gender mainstreaming”. Huvudpoängen med programmet är att man på varje område – i varje politisk fråga – måste granska vilken effekt besluten får för jämställdheten. Den allra största utmaningen på jämställdhetens område i Makueni – liksom på så många andra håll – är det könsbaserade våldet. Viceguvernören Adelina Mwau Ndeto har engagerat sig i frågan i många år, i olika roller, och känner att på senare tid har man nått konkreta resultat:

– Vi har utbildat mer än 540 ”gender champions”, både män och kvinnor, berättar hon.

Dessa ”gender champions”, personer som brinner för ökad jämställdhet, spelar en avgörande roll i arbetet.
– Tillsammans har vi inte bara blivit bättre på att ge kvinnorna skydd, vi har också ökat ansträngningarna att ge dem färdigheter så att de kan skaffa ett jobb och bli oberoende från männen som slagit dem, säger Adelina.

”Gender champions” kommer från alla möjliga delar av samhället: de är sjuksköterskor, lärare, anställda på myndigheter, religiösa ledare, ungdomskonsulenter, företagare och mycket annat. De har deltagit i turnéer för att bryta tystnadskulturen kring sexuellt våld i såväl hemmen som i offentliga miljöer, skolan, kyrkan och på arbetsplatserna-

Upplysning är enormt viktigt, det här är frågor som diskuterats alldeles för lite, berättar Adelina.
Tack vare upplysning och utbildning har vi också fått in fler anmälningar om könsbaserat våld, fler har vågat berätta vad de varit med om.

Genom kampanjer och turnéer har man lyckats nå över 10 000 invånare i Makueni med budskapen om könsbaserat våld. Och för första gången någonsin har man haft en workshop om frågan med provinsens politiker. Vidare har man dragit igång en hjälptelefon dygnet runt och det har anordnats stormöten på skolorna där man utöver våldet också talat om tonårsgraviditeter, narkotikamissbruk, trasiga familjer och svaga föräldraskap. Adelina Mwau Ndeto är särskilt stolt över samarbetet med kvinnosjukhuset i huvudstaden Nairobi som länge haft ett center för återhämtning efter könsbaserat våld (Gender Violence Recovery Centre):

– Nu har vi själva sjösatt ett sånt center här i Makueni, det är första gången som det sker på ett sjukhus ute i någon av provinserna, säger Adelina stolt.

Just samarbetet med nationella aktörer har varit viktigt för att nå resultat, man har till exempel också lanserat kampanjen ”Keeping the promise to end gender based violence” ihop med den nationella kommissionen för jämställdhet (NGEC). Men allra viktigast, menar Adelina Mwau Ndeto, är att ha folk ute i samhället som kontinuerligt uppmärksammar frågan. Hon betonar vikten av deras arbete och menar att utan ”gender champions” hade det inte gått.

Är det svårt att även få män att ställa upp som ”champions”?

– Det är svårare, men inte omöjligt, säger Adelina. Flera män är champions sedan de gått med på att byta plats med sina hustrur under en dag, från fem på morgonen till elva på kvällen. Då insåg de vilken otrolig arbetsbörda kvinnorna har!

Programmet Gender mainstreaming

Arbetet för ökad jämställdhet började långt innan ICLD:s program ”Gender mainstreaming”. Men vad har just programmet bidragit med så här långt?

– Programmet har visat på vikten av att arbeta i team, att få många att sträva mot samma mål. Vi har insett att vi måste få alla departement i provinsen att arbeta i samma riktning, säger Adelina.

En viktig jämställdhetsfråga som Adelina arbetar aktivt för är att fler ska ha nära tillgång till vatten. Det är kvinnorna som drabbas värst när familjen har långt till vatten.

– Det är just vardagsfrågor av det här slaget som jämställdhet ofta handlar om, säger Adelina.

Anne Scheffer Leander, programansvarig för Gender Mainstreaming på ICLD, är av samma åsikt:
– Jämställdhet skapas i vardagen där besluten fattas, där resurser tilldelas och där normer tar form.

Därför understryker hon att jämställdhetsarbetet måste finnas med i verksamhetsplaner och policydokument och inte bakas in i projekt – eftersom projekt har ett slut och inte borgar för kontinuitet. För att vara hållbart måste arbetet förankras på högsta nivå:

Det är därför vi behöver lokalt valda ledare som Adelina Mwau Ndeto, ledare som är inställa på att skapa ett mer jämställt samhälle för både kvinnor, män, flickor och pojkar, säger Anne Scheffer Leander.


Om vår serie Hjältar inom lokal demokrati

Kön eller status spelar ingen roll det viktiga är att personen får demokratiska värden att leva och inspirera andra. De kan ha tagit sig igenom besvärliga situationer – men aldrig backat från demokratins frontlinje. Och de har alla en personlig historia att berätta. De har också varit eller är en del av vår verksamhet.
Läs tidigare porträtt