Nätverket av lokala toppolitiker växer och skapar avtryck

När den fjärde omgången av den internationella utbildningen nyligen hade en veckas workshop i Vinnytsia, Ukraina, möttes ett 20-tal av deltagarna för att dela erfarenheter och strategier för att fortsätta utveckla ledningen av sina städer.
Den här omgångens regionala workshop för deltagarna från Östeuropa och Asien ligger ett drygt år in i den ett och ett halvt år långa utbildningen.

Vinnytsia bjuder på högsommarvärme med närmare 30 grader, mitt i skiftet mellan vår och sommar. Nästa gång gruppen ses blir det tillsammans med de afrikanska kollegorna och på den kontinenten i slutet av året. Här i Vinnytsia, Ukrainas tolfte största stad placerad i den centrala-västra delen av landet, mitt i en bördig landsbygd i ett land som präglas av en mångfacetterad väpnad konflikt i sydöstra delen, möttes deltagarna för tredje gången under sin utbildning.

Ovärderligt stöd från varandra
Att det blev just i Vinnytsia är tack vare en av deltagarna i gruppen, Hanna Davydenko, oppositionell fullmäktigeledamot i Vinnytsia och värd för workshopen, och det skapades goda förutsättningar för deltagarna under veckans olika inslag av seminarier, studiebesök och samtal. Under ledning av programansvariga på ICLD, med olika föreläsare och med hjälp av svenska mentorer, lokala toppolitiker från Sverige, skapas ett program av praktisk och teoretisk kapacitetsutveckling varvat med konkret stöd till varandra i sina professioner som folkvalda ledare.


Hanna Davydenko, deltagare i ledarskapsutbildningen och
lokal toppolitiker i Vinnytsia, Ukraina.

– Under en sådan här vecka skapas många tillfällen för välbehövliga samtal där vi på allvar kan stötta varandra och dela erfarenheter som är viktiga för både oss som deltagare och för oss som mentorer, säger Hanna Davidenko och Anna Sibinska.


Marlene Haara och Anna Sibinska, svenska mentorer i ledarskapsutbildningen deltog på workshopen i Vinnytsia.

Anna, från Göteborg, är mentor till just Hanna och de båda menar att det är en uppskattad insats för en folkvald politiker att få utrymme för kapacitetsutveckling och fortbildning med kollegor från många olika länder. Att båda är hängivna sina uppdrag märks tydligt under veckan. Anna vinnlägger sig om en stark närvaro och stort stöd till sina internationella kollegor och Hanna som är en ung och passionerad politiker företräder ett värdskap utöver det vanliga.

EU-fördrag om lika rättigheter
En deltagare från ett annat av ICLD:s program kommer också från Vinnytsya och deltog också under veckan seminarier. Det är Svitlana Sulimova, numera kommunens supportfunktion till borgmästaren i jämställdhetsfrågor. Svitlana deltog tidigare i programmet “Local Democracy and Social Sustainability with a Gender Perspective” och har i och med det förändringsprojekt hon drev då, skapat sig en tydlig plattform i sin kommun och är angelägen om att Vinnytsya som första kommun i Ukraina ska anta EU-fördraget om lika möjligheter för kvinnor och män och ta fram en lokal policy.


Svitlana Sulimova, jämställdhetskonsult i Vinnytsia.

Svitlana vittnar också om hur viktiga nätverken som bildas under utbildningarna är för att driva strategiska utvecklingsfrågor på den lokala nivån. Hon nämner hur hon får stöd av kollegor och politiker från flera olika länder, däribland Sverige, för att få draghjälp för att utveckla den egna kommunens arbete för ökad jämlikhet.

Under veckan besöker gruppen också som alltid under utbildningen det lokala kommunfullmäktige och träffar flera av de lokala beslutsfattarna. Programmet möter ofta ett stort intresse från lokala medier runt om i världen, men här i Vinnytsya är det särskilt stort. Flera inslag och intervjuer görs under dagarna.

I dagsläget är ledarskapsutbildningen ”Local Political Leaders – Capacitating Women in Politics” inne på sin femte omgång och det är nu runt 125 politiker som har deltagit eller är deltagare aktivt i en pågående omgång. Samtliga deltagare ingår som alumnis i ett nätverk av lokala toppolitiker som växer sig starkare och bredare från år till år, sedan utbildningen startade i ICLD:s regi och i samarbete med SKL.

Demokratier behöver starka kvinnor
ICLD startade utbildningsprogrammet ”Local Political Leaders – Capacitating Women in Politics” 2013 och har i dagsläget planer på en sjätte omgång med start våren 2018. När det avslutas ska totalt 150 toppolitiker på den lokala nivån ha fått en möjlighet att stärka kapaciteten i sin ledarroll och nätverka med andra kvinnor i samma position från andra delar i världen.
– Programmet spelar fortfarande en viktig roll på flera plan, säger programansvarig Kristin Ekström, ICLD. Både för att verka för ökad jämställdhet i de lokala politiska församlingarna, men också för att rent generellt skapa bättre förutsättningar för den lokala nivåns ledare att anta globala utmaningar och utveckla välfärd för sina medborgare.

Fakta:
•    Svenska politiska församlingar är de mest jämställda i världen, med 30 procent av kommunstyrelse-ordföranden som är kvinnor. Det globala genomsnittet är 9 procent toppolitiker som är kvinnor på lokal nivå.
•    Programmet riktar sig till kvinnor på toppositioner i politiska församlingar på lokal nivå i 21 länder i Afrika, Asien och Östeuropa. Genom programmet får de nätverk och kapacitetsutveckling.