Kunskap och forskning blir starkare med ny forskningsledare

Den första februari tillträdde fil doktor Ana Maria Vargas Falla som forskningsledare på Kunskapscentrum. Ana Maria har doktorsexamen och kommer senast från Lunds universitet där hon forskat inom urban utveckling och stärkande av fattiga människors livsvillkor och har arbetat som lärare på bland annat Masterprogrammet i Utvecklingsstudier. Ana Maria har även arbetat inom FN-systemet och medverkat som föreläsare inom ICLD:s utbildningsprogram. För att ytterligare stärka enheten kommer även en handläggare att rekryteras under våren 2017.

Tre snabba frågor till Ana Maria Vargas Falla, ny forskningsledare på ICLD:

Är det någon fråga inom forskningsområdet decentralisering och lokal demokratiutveckling, som du särskilt vill sätta fokus på.
– Trots förbättringar, lever vi fortfarande i en värld där få har för mycket och många har för lite. Nästan en miljard människor drabbas av extrem fattigdom, kvinnor missgynnas och vi alla är påverkade av miljöförstöring. För att förändra världen, måste vi jobba globalt men framförallt lokalt. Men först och främst måste vi förstå, hur vi på lokal nivå, i den lokala demokratin, kan förbättra social integration och delaktighet så att vi alla gemensamt kan bidra till att lösa utmaningarna i vår tid.

Ser du några nya utvecklingsområden för ICLD:s Kunskapscentrum?
– Jag ser att ICLD kan bidra inom ett område som kommer att bli mycket viktigt i framtiden. Det är Fredsbyggande på lokal nivå. Det är fortsatt många länder som är drabbade av inbördeskrig och jag ser en stor möjlighet att använda ICLD:s erfarenhet och kunskap om lokal demokrati för att bidra till fred. 

Hur tänker du att ICLD kan öka kontakterna mellan forskning och praktik?
– Vi ska bjuda in ledande forskare och studenter att bidra och delta i våra program i högre grad och praktiker ska kunna bidra till forskningen med aktuella utmaningar och frågor som de brottas med. Det är klart av vi måste använda och sprida forskningen i vårt arbete och bidrag till att förbättra världen. Men det är också klart av forskningen behöver svara upp mot samhälles utmaningar. Att förbättra den här dialogen kommer att vara en stor del av min roll på ICLD.