Kommunal finansiering kan bygga varumärket

Syftet var att öka kunskapen, skapa möjligheter till nätverkande mellan kommuner och erbjuda en arena för utbyte av erfarenheter. ICLD presenterade sitt utbildningsprogram inom Kommunal Finansiering, och flera sydafrikanska och zimbabwiska kommuner delade med sig av sina erfarenheter.

 – Det var fantastiskt kul att så många deltog! Båda eventen arrangerades i samarbete med nationella organisationer, SALGA i Sydafrika och Ministry of Local Government i Zimbabwe, vilket gav deltagarna ytterligare en dimension. Det finns stora behov av erfarenhetsutbyte och fortbildning kring hur kommuner och regioner kan öka sina inkomster och minska sina kostnader för att skapa ekonomisk och social stabilitet, säger Jenny Nylund, ansvarig för ICLDs program om kommunal finansiering.

Under båda eventen deltog också UN Capital Development Fund, som även är en partner i genomförandet av utbildningsprogrammet ”Kommunal Finansiering”.

– Ett mycket uppskattat inslag var föreläsningen om kommunala tillgångar, där deltagarna utmanades att peka ut sina kommunala tillgångar i form av naturresurser. De flesta kommuner har tillgångar man tar för givet, som faktiskt bidrar till kommunens varumärke och intäkter. Ofta finns det utrymme att utveckla hur man använder dessa naturresurser för att stärka den kommunala ekonomin på ett hållbart sätt, berättar Jenny Nylund.