Olikheter i Borlänge skapar partnerskap med globala mål

Bruksorten Borlänge har på kort tid upplevt en stor inflyttning av människor från andra länder. Åtta procent av invånarna har somaliskt ursprung.
– Det vore ju dumt av oss att inte ta tillvara på de kontakter, den kultur och den kunskap som finns hos dessa människor på ett begåvat sätt, säger Jan Bohman.
Sedan många år har kommunen arbetat med internationella projekt i samarbete med ICLD. Jan Bohman har varit med i flera, just nu sitter han bland annat i styrgruppen för ett elva år långt samarbete med Wuhan, Kina.
– Vi resonerar egentligen hela tiden om hur vi ska fortsätta att utveckla vårt internationella engagemang. En naturlig utgångspunkt för oss är hur vi kan jobba tillsammans med den ganska stora somaliska grupp vi har här i Borlänge, säger Jan Bohman.

Men att arbeta med personer från Somalia i Somalia är svårt på grund av visumregler och andra restriktioner. Så i fjol tog man vägen via Visby och Almedalsveckan – som ledde till Lodwar, Kenya.
– Vi var på ett seminarium som ICLD arrangerade, då väcktes idén att vi kan arbeta med en kommun som liksom vi tagit emot en stor andel somaliska flyktingar. Vi tyckte Lodwar arbetade på ett spännande sätt så vi skickade in en ansökan till ICLD om att få göra en förstudie, säger Jan Bohman.

Att arbeta för de globala målen genom kommunala partnerskap som skapar naturliga samarbetsformer har visat sig både inspirerande och effektivt.
– Det vore ju dumt av oss att inte ta tillvara på de kontakter, den kultur och den kunskap som finns hos dessa människor på ett begåvat sätt. Jag hoppas vi kan berika Borlänge med kunskap på det här sättet.
Vis av tidigare erfarenheter, då det funnits olika intresseinriktningar i en inflyttad befolkningsgrupp, engagerade Borlänge kommun Ayan Ubahle. Hon kom 2008 till Borlänge som flykting från Somalia, mellan 2016 och 2017 arbetade hon med kommunens flyktingmottagande, nu anställd på den internationella avdelningen.
– Ayan fick i uppdrag att tillsammans med den internationella avdelningen samla in synpunkter från den somaliska gruppen, säger Jan Bohman.

Förberedelsefasen är inledd, en styrgrupp är tillsatt, var står ni i dag?
– Nästa steg är att tjänstepersoner ska gå en utbildning i den så kallade LFA-metoden och då ska även representanter från Kenya vara med. Vi ska fokusera på fysisk planering, entreprenörskap och kvinnors utsatta situation.
Råder politisk enigheten runt projektet?
– Jag har alltid varit mån om att förankra vårt arbete med framförallt allianspartierna. Det är full insyn och man känner sig delaktig. Det får inte finnas interna politiska stridigheter om man ska ge sig utanför landets gränser för att arbeta med kommunala partnerskap, säger Bohman.

Bred enighet i den politiska ledningen och uthållighet i arbetet är två framgångsfaktorer för Borlänges kommunala partnerskap. Utgångspunkten är Lodwars och Borlänges gemensamma tankar om ett hållbart lokalsamhälle dit det kommer stora grupper flyktingar.
Många av utmaningarna möter flera av de globala målen formulerade av FN.
Vilka är de viktigaste Agenda 2030-målet i ert partnerskap?
– Mål 11, mål 5 och mål 1 täckes in i arbetet vi vill göra med Lodwar. Vi har aldrig arbetat med den här ingången tidigare, men vi hoppas förstudien ska visa att vi kan få ihop det. Tanken är att representanter från Lodwar kommer hit i oktober och att vi åker dit i februari. Det är ett utmanande projekt men väldigt spännande.

Hur ser Borlänges tankar för en hållbar stadsutveckling ut?
– Utmaningen är att vi vill bryta segregationen. Många av våra nyanlända hamnar i områden där de bara träffar sina landsmän och risken är att det tar väldigt lång tid att lära sig språket och den nya kulturen, man etablerar sig inte in i samhället på ett bra sätt.
Man vill skapa förutsättningar för arbete, utbildning, entreprenörskap och boende. Bostadsbygge står högt på dagordningen, det planeras även för att skapa mötesplatser i offentliga miljöer.
– Vi vill bygga bostäder för att locka de nyanlända men även för de invånare som redan finns i orten. Grunden för ett bra integrationsarbete tror jag handlar om att skapa boende och möjligheter till utbildning.
Han poängterar även vikten av möten mellan människor, på arbetsplatser, på gator och torg. Men även nya mötesplatser i de förortsområden som finns i Borlänge.
– Det är spännande att se och lära sig, vi ska inte och lära världen, vi har många saker att lära av Lodwar som är nyttiga för Borlänge. Vi måste utanför våra kommungränser, det är jätteviktigt. Ett kommunalt partnerskap är verkligt och påtagligt och det skapar ett engagemang.

Borlänges vänorter och kommunala partnerskap

Larvik, Norge

• Frederikshavn, Danmark
• Manchester, Storbritannien
• Kommuner i Santiagoregionen, Chile
• Chisinau, Moldavien
• Wuhan, Kina