Kommunernas starka roll en internationell styrka

SKL och SKL International stod i juni tillsammans med ICLD värd för årsmötet för arbetsgruppen för kapacitets- och institutionsbyggande (CIB) under United Cities and Local Governments (UCLG). Organisationen utgör en teknisk plattform för erfarenhetsutbyte för personer i kommunförbund, kommuner och andra organisationer som arbetar med frågor som rör kapacitetsstärkande av den lokala nivån.

Det gavs tillfälle för SKL, SKL International och ICLD att presentera de tre organisationerna och beskriva förutsättningarna att arbeta med kapacitetsstärkning av kommuner, regioner och landsting som del av det svenska utvecklingssamarbetet.
ICLD arrangerade under årsmötet en workshop om mervärdet av att arbeta med rådgivande expertgrupper.

Årsmötet för UCLG CIB sammanföll med årets första möte med ICLD:s Advisory Group, som deltog i denna workshop. Slutsatserna från workshopen var bland annat vikten av att vara medveten om till vad man behöver en rådgivande grupp.
Denna typ av grupper kan ha en legitimerande roll för organisationer, men bör inte vara den huvudsakliga anledningen till att en sådan grupp upprättas.

ICLD hade även bjudit in Zorica Grubor från Robertsfors kommun, Thomas Melin från Sida och Elin Andersdotter Fabre, tankesmedjan Global Utmaning till en paneldiskussion, där även Advisory Group-medlemmen Jesse Ribot medverkade. Temat för diskussionen var rollen för kommuner i svenskt utvecklingssamarbete.

 Sida framhöll bland annat den starka och viktiga roll som kommuner spelar i Sverige, och att denna internationellt sett komparativa fördel är något som bör reflekteras i utvecklingssamarbetet.

Det sågs vidare som viktigt att låta utvecklingsprojekt på lokal nivå få handla om de utmaningar som kommuner de facto måste hantera.

Hållbarhetsmålen i Agenda 2030 behöver inte ses som något som måste anpassas till lokal nivå, utan snarare att problem på lokal nivå anpassas till den globala nivån.
Robertsfors kommun presenterade exempel på sina internationella samarbeten och lyfte bland annat vikten av att arbeta med ett genusperspektiv i samtliga sina projekt.