Hur är det att praktisera på ICLD?

Till höstterminen 2018 söker vi nu igen två praktikanter till huvudkontoret i Visby. Men just nu har vi Alexandra Boberg och Cecilia Lyxell hos oss på kontoret i Visby och de är båda kvar här till försommaren. Alexandra Boberg studerar International Administration and Global Governance vid Göteborgs Universitet och Cecilia Lyxell läser Crisis Management and Peacebuilding vid Umeå Universitet.

Hej! Varför sökte ni praktik hos ICLD?

– För att demokrati och människors möjlighet att påverka sina levnadsvillkor är viktigt. Jag läser på universitetet ett väldigt brett program, men återkommande har alltid varit vikten av lokal förankring och en bottom up approch på utmaningar, därför är det spännande att göra praktik på en organisation som arbetar med lokal demokratiutveckling, Cecilia Lyxell

– Inom ramen för mitt kandidatprogram och nu inom mitt masterprogram har det varit mycket fokus på demokratiutveckling på statlig eller överstatlig nivå. Alldeles för lite undervisning har ägnats åt att studera vikten och utvecklingen av den lokala demokratin. För gemeneman är det just den lokala demokratin som påverkar en samt den beslutsfattande nivå där ens egen röst har mest möjlighet att höras och påverka. Därför var jag nyfiken på att lära mig mer om vad lokal demokrati innebär i praktiken samt hur vi kan utveckla den på bästa sätt, säger Alexandra Boberg.

Vad har ni fått för insikter så långt?

– Genom praktiken här på ICLD har jag förstått vikten av samarbete mellan olika aktörer samt hur komplext utvecklingsarbete kan vara. Jag har även lärt mig hur viktigt det är att bedriva forskning inom ramen för lokal demokratiutveckling för att på bästa möjliga sätt förstå kontexten som internationellt utvecklingsarbete bedrivs. Jag har även fått ännu mer förståelse för vikten av effektiva, transparenta och inkluderande institutioner för den lokala demokratiutvecklingen, säger Alexandra Boberg.

– Jag gör praktik på avdelningen för internationella utbildningsprogram, berättar Cecilia Lyxell. Den största insikten jag har fått därifrån är hur viktigt det är att tänka på institutionalisering vid utformningen av utbildningsprogram, och hur komplext det är att utforma program på ett sätt som möjliggör att den kunskapen och de verktyg deltagarna får via ICLD omsätts i faktisk utveckling i deras kommuner och regioner.

Vilka är era framtidsplaner?

– I framtiden önskar jag arbeta med M & E inom ramen för det internationella utvecklingsarbetet, säger Alexandra Boberg.
Under min praktik hos ICLD har jag förstått vikten av att på ett systematiskt och korrekt sätt kunna utvärdera olika insatser, projekt och program för att kunna påvisa utveckling samt att på ett successivt sätt ständigt förbättra de insatser som görs för att utvecklingsarbetet ska gagna de tilltänkta

– Just nu tycker jag att det mesta känns spännande och har väldigt svårt för att bestämma vad jag vill inrikta mig på och jobba med i framtiden, avslutar Cecilia Lyxell.