Varje dag stärker vi kvinnor i beslutsfattande positioner

ICLD har flera utbildningsprogram för både politiker och tjänstepersoner i över 20 länder i Afrika, Asien och Östeuropa. Ett av programmen syftar specifikt till att stärka kapaciteten i ledarskapet hos politiker på lokal nivå ”Local Political Leaders – Capacitating Women in Politics”.

Programmet syftar även till att synliggöra svårigheter som kvinnor i politiken möter. Erfarenhetsutbyte och utbyte av kunskap med andra kvinnor i samma position är en viktig del i utbildningen och det skapar processer av nätverkande bland kvinnor på lokal, regional och global nivå.

Läs mer om det internationella utbildningsprogrammet ”Local Political Leaders – Capacitating Women in Politics”

ICLD samarbetar med SKL i programmet och svenska toppolitiker medverkar som mentorer i programmet. Läs mer om SKL:s medverkan och mentorerna här.