Avgörande erfarenheter för fyra personer från JB Marks

Att få in alla sjutton Agenda 2030-mål i ett kommunalt partnerskap låter sig inte göras, det säger sig självt. Men när Växjö och JB Marks under förstudien till sitt partnerskap diskuterade hur de skulle prioritera insåg de att deras gemensamma utmaningar omfamnade många av målen.
Så de skalade ner till fyra – och enades om ett.
– Jag tycker vi redan arbetar med frågor som på ett eller annat sätt går att koppla till Agenda 2030, men vi landade i att konkretisera våra planer mot Agenda 2030-mål nummer 7, hållbar energi för alla, säger Annika Ström.

Hon arbetar på Institutet för lokal och regional demokrati (ID), en ideell förening bildad 1996 med inriktning på demokratifrågor. Föreningen har fyra medlemmar – Växjö kommun, Linnéuniversitetet, Region Kronoberg och Länsstyrelsen i Kronobergs Län.
I slutet av maj var JB Marks Local Municipality från Sydafrika på besök för att skissa på innehållet ett nytt projekt. Växjö hade tidigare besökt JB Marks, nu var det dags för fyra sydafrikanska tjänstepersoner att få en bild av Växjö och bilda sig en uppfattning om gemensamma utmaningar att enas runt.
Strålande sol, 25 grader varmt, Annika och hennes kollegor guidade sina gäster på el-cyklar till studiebesök runt Växjö.
– Jag tror faktiskt livet förändrats för de fyra personer som var här. De har fått ett helt annat perspektiv på världen, jag tror det satte igång tankeprocesser som kan leda till förändringar. De fick se en helt ny värld och en känsla för hur våra förutsättningar ser ut.


Hendriko Veldman, Wynand Marx, Julia Ahlrot, Michael Maki, Dolos Luka på besök på återvinneniscentralen Norremark i Växjö

Vad gjorde ni?

– Vi presenterade hur vi arbetar med Agenda 2030 och vi pratade om saker vi diskuterade när vi var hos dem i vintras. Vi hade fokus på samhällsplanering, energi och vatten och mångfald. Hållbarhet över huvud taget kan man säga, eftersom vi arbetar mycket med det i Växjö.
Vad gav dagarna er?
– Vi ville undersöka var vi kan mötas i de här frågorna. Som alltid vid projektbesök lär vi oss mycket om oss själva genom de frågor vi får från deltagarna. Det var bra dagar, bra möten och nyttigt med perspektiv på vårt eget arbete, säger Annika Ström.

Bekräftelse på vissa saker, utmaningar i annat, att de har en gemensam grund att ta avstamp från var uppenbart.
– Även om vi befinner oss på olika platser i vårt arbete och har olika förutsättningar, så var det tydligt hur mycket vi har gemensamt i våra utmaningar.
Är det självklart att ni jobbar med Agenda 2030-målen i ert partnerskap?
– Ja, generellt mer och mer tycker jag. Jag tycker vi redan arbetar med frågor som på ett eller annat sätt går att koppla till Agenda 2030, men vi landade i att konkretisera våra planer mot Agenda 2030-mål nummer 7 (hållbar energi för alla).

Annika berättar att de under diskussionerna insåg att de inom mål 7 hade kunnat inkludera mål 5 (jämställdhet), mål 11 (hållbara städer och samhällen), mål 4, (god utbildning för alla) – och ytterligare några.
De har inte stängt dörren för att under partnerskapets gång och framtida projekt utöka målbilden. Eftersom Agenda 2030-målen är odelbara försöker de få in flera aspekter i ett och samma mål.
Förstudien är genomförd, gemensamma områden kopplade till Agenda 2030 är identifierade – nu arbetar man på båda orterna för att formulera en gemensam projektansökan som ska lämnas till ICLD under hösten.
– Vi har ett projektfokus som vi ser möjligheter att samarbeta kring. Det ska nu förankras och formuleras till en plan, säger Annika Ström. Det går inte att jobba med för många mål samtidigt eftersom projekten är begränsade i tid, antalet personer som arbetar med dem och ekonomi, säger Annika.

Är du hoppfull och motiverad?
– O ja, jag skulle vilja göra så himla mycket. Vi har blivit inspirerade och inspirerat våra sydafrikanska partners att få fokus på några viktiga frågor som vi kan arbeta med, säger hon.
När behoven är stora blir det ibland svårt att prioritera, men Agenda 2030 är en bra ledstång i ett kommunalt partnerskap.
– Det har blivit tydligt hur målen hänger ihop när vi haft våra diskussioner. Det gäller att tänka till hur vi gemensamt kan ta oss an frågorna.
Vad önskar du dig av ICLD i ert framtida partnerskap?
– Vi får alltid ett bra bemötande och det finns en ambition att hjälpa oss. Man är öppna för våra synpunkter och det känns som att ICLD genomför förändringar när det behövs. Agenda 2030 är ett bra mål att styra mot och vi är ju alla intresserade av att det ska gå bra, vi jobbar mot samma mål, säger Annika Ström.