Mporokoso, Zambia

Fakta

Land: Zambia (Läs ICLD:s Zambia brief)

Kommun: Mporokoso Town Council

Provins: Northern Province

Befolkningstäthet: Landsbygd, ca 60 000 invånare (enligt kommunens uppgifter)

Hemsida: Kommunens Facebooksida

Om kommunen

Mporokoso är en landsbygdskommun i norra Zambia. Staden ligger i närheten av flera kända vattenfall och relativt nära gränsen till Kongo och Tanzania. Närheten till Kongo har inneburit att området historiskt har tagit emot en betydande andel flyktingar i samband med konflikter i grannlandet. Kommunens främsta intäkter kommer från fastigheter, näringslivsavgifter och statsbidrag.

Kommunens vision är att kunna tillhandahålla effektiv och kvalitativ service till sina medborgare och stärka sin lokala infrastruktur i linje med de globala utvecklingsmålen i Agenda 2030. Genom stöd från Government Association of Zambia (LGAZ), Commonwealth for Local Government Forum och ekonomiska medel från EU har Mporokoso tillsammans med andra städer kunnat delta i projektet “Building Capacity for local Economic Development” för att stärka fiskenäringen i området.

Fiskeodling under konstruktion i Mporokoso, fiskeindustrin är en viktig intäktskälla och fyra nya odlingar konstrueras i Mumbuluma

Möjliga projektområden inom ett partnerskap

ICLD har bett alla partnerkommuner att rangordna de funktionsområden de helst skulle vilja samarbeta inom. Detta är främst till för att förenkla för svenska kommuner och utesluter alltså inte att de kan tänka sig att samarbeta inom andra områden.

  1. Miljö och hållbarhet. En lokal utmaning är framförallt avfallshanteringen, vilket de ser både som en viktig social fråga och allmän hälsofråga. Kommunen har idag ett fungerande arbete, men ser behov av att förbättra detta om befolkningen i området ökar.
  2. Lokal ekonomisk utveckling. Staden har påbörjat ett arbete för att stärka förutsättningarna för lokalt näringsliv. Detta arbete vill de så småningom inkludera det lokala samhället i. Bland annat berör detta jordbruk, boskapsskötsel och fiske.
  3. Turism. Eftersom området har flera stora vattenfall och vackra landskap så finns det förutsättningar för att stärka turistnäringen i området, vilket även skulle gynna landet som helhet.
  4. Utbildning och läskunnighet. Kommunen har under 2021 påbörjat ett arbete med att stärka läskunnigheten bland vuxna, vilket skulle kunna utgöra grunden för ett erfarenhetsutbyte inom utbildningsfrågor inom ett partnerskap.
Allmän marknad i områdets affärsdistrikt

Lokalt styre

Kommunen styrs av borgmästare Clement Kabwe och Vice Chairperson är Raphael Chansa. Det styrande partiet är Patriotic Front (PF) och i distriktet finns även partiet United Party For National Development (UPND), dessa är dock inte representerade i Mporokoso Town Council.

Kommunkontor för Mporokoso Town Council

Zambia har 99 lokala kommuner som sorterar under Ministry of Local Government and Housing, varav 15 är kommuner och 84 distrikt. Kommunerna handhar infrastrukturfrågor så som vägar, broar och färjor, stadsplanering, brandkår och miljö och hälsa. De tillhandahåller också vatten, avlopp och avfallsservice samt en rad andra blandade lokala funktioner så som parker, campingplatser, kyrkogårdar och kultur så som bibliotek, museum och film.

Är er kommun intresserad av ett kommunalt partnerskap med en internationell kommun? Maila ICLD på partnership@icld.se så hjälper vi er med vidare kontakt.

Ämnesområde
Ekonomisk utvecklingMiljöTurismUtbildning
Samarbetsland
Zambia