Midvaal, Sydafrika

Fakta

Land: Sydafrika (Läs ICLD:s Sydafrikabrief)

Kommun: Midvaal Local Municipality

Provins: Gauteng

Befolkningstäthet: Landsbygd / småstad, 95 301 invånare (2011)

Styre: Democratic Alliance (DA)

Universitet: Koppling till University of Pretoria

Hemsida: Kommunen har en Facebooksida och en hemsida

Om kommunen

Midvaal är en av tre kommuner i Sedibeng distriktet i regionen Gauteng. Regionen gränsar till Sydafrikas största stad Johannesburg. Det är en traditionell landsortskommun som under senare år har sett en stark ekonomisk utveckling med framväxt av industrier så som bryggerier, turism och fritids- och nöjesaktiviteter. Kommunen har den högsta genomsnittliga levnadsstandarden bland kommunerna i Gauteng-regionen.

Kommunen anses vara organisatoriskt välfungerande och kapacitetsstark. Närheten till Johannesburg innebär tillgång till god infrastruktur och kommunikationer. Kommunen har rekommenderats av en av ICLD:s experter på sydafrikansk lokal demokrati på grund av sin starka kapacitet och sin starka vilja att driva förändringsprojekt. Det finns därmed mycket goda förutsättningar för att bedriva ett ömsesidigt gynnsamt partnerskapsprojekt tillsammans med en svensk kommun.

Möjliga projektområden inom ett partnerskap

ICLD har bett alla partnerkommuner att rangordna de funktionsområden de helst skulle vilja samarbeta inom. Detta är främst till för att förenkla för svenska kommuner och utesluter alltså inte att de kan tänka sig att samarbeta inom andra områden.

  1. Energifrågor och hållbarhet
  2. Hållbar stadsplanering

Utöver dessa två områden finns ett antal fler områden, kommunen har meddelat att flera olika avdelningar är intresserade och ICLD ställer gärna en fråga direkt till dem om ett specifikt område som en svensk kommun är intresserad av.

Lokalt styre

Det styrande partiet i Midvaal är Democratic Alliance och det största oppositionspartiet är ANC.

Sydafrika har tre typer av lokala kommuner, Metropolitan municipalities, Local Municipalities och District Municipalites. Medan de förstnämnda ansvarar för all lokal service och utveckling så samverkar de två sistnämnda i att tillhandahålla service, vilket är nödvändigt i landsbygdsområden. Kommunerna ansvarar för att tillhandahålla el, vatten, avfallshantering, brandkår, hälsoservice, vägar, kollektivtrafik, parker, kultur och stadsplanering.

Är er kommun intresserad av ett kommunalt partnerskap med en internationell kommun? Maila ICLD på partnership@icld.se så hjälper vi er med vidare kontakt.

Ämnesområde
Hållbar stadsplanering
Samarbetsland
South Africa