Chkhorotsku, Georgien

Fakta

Land: Georgien (Läs ICLD:s Georgien-brief)

Kommun: Chkhorotsku Municipality

Region: Samegrelo-Zemo svaneti region

Befolkningstäthet: Landsbygd, 34 000 invånare (Kommunens egna uppgifter)

Styre: Georgian Dream – Democratic Georgia

Länk till kommunens hemsida

Länk till kommunens Facebook

Om kommunen

Kommunen Chkhorotsku är en landsbygdskommun i västra Georgien med ungefär 34 000 invånare och 108 anställda. Kommunen innehåller en mindre stad och 13 andra administrativa enheter. Befolkningen försörjer sig på den lokala jordbrukssektorn, däribland biodling, boskapsskötsel och arbete med svartvinbär, hasselnötter och lagerväxter. Området ligger nära Samegrelo national park och har på grund av sin närhet till utbrytarregionen Abkhazien varit mottagare för flyktingar från det området i samband med konflikter.

Kommunens ekonomi är mycket beroende av statsstöd, andra inkomster består av elförsörjning och skatter på fastigheter och andra hyror. De har ambitioner att stärka sina intäkter och det lokala näringslivet genom ökad turism under de kommande åren. Kommunen har inte deltagit själva i internationella projekt tidigare, de har dock en systerstad i Litauen, Moletai, och det lokala civilsamhället har involverats i olika program på internationell nivå.

Möjliga projektområden inom ett partnerskap

  1. Lokal ekonomisk utveckling – Turism. Kommunen är intresserad av att stärka sin potential för turism som en följd av utvecklingen av ny lokal infrastruktur och hotell. Området är känt för sin vackra natur och kommunen vill ihop med en svensk kommun stärka sin förmåga att involvera lokalsamhället och det lokala näringslivet i arbetet med att stärka besöksnäringen.
  2. Lokal ekonomisk utveckling – Landsbygdsutveckling. Kommunen vill nyttja potentialen i sin lokala jordbrukssektor för att på så vis stärka det lokala näringslivet. Ett partnerskap som kretsar kring att stärka den ekonomiska potentialen för landsbygden tillsammans med erfarenhetsutbyten runt metoder i jordbrukssektorn vore därför intressant.
  3. Sociala frågor. Kommunen vill stärka sin förmåga att tillhandahålla service för äldre och för personer med funktionshinder. Stödet idag kan ibland enbart handla om ett ekonomiskt engångsstöd och det finns därför en vilja från kommunen att stärka sin kapacitet att tillhandahålla service. Många av ICLD:s partnerskap som arbetar med sociala frågor kan relatera detta till demokratiska kärnområden så som jämlikhet och deltagande, det finns därmed god potential att främja lokal demokrati i ett samarbete runt sociala frågor.

Lokalt styre

Kommunen styrs av en exekutiv gren ledd av borgmästare Dato Gogua och två vice borgmästare, och av stadsfullmäktige som består av 28 ledamöter. I stadsfullmäktige återfinns partiet Georgian dream som vann det senaste valet samt partierna United National Movement, European Georgia, Alliance of Patriots, Lelo, Green party och Conservators. Kommunen är del av National Association of Local Authorities of Georgia.

Är er kommun intresserad av ett kommunalt partnerskap med en internationell kommun? Maila ICLD på partnership@icld.se så hjälper vi er med vidare kontakt.

Landsbygd i Chkhorotsku
Ämnesområde
Ekonomisk utvecklingSociala frågor
Samarbetsland
Georgien