Kapiri Mposhi, Zambia

Fakta

Land: Zambia (Läs ICLD:s Zambia brief)

Kommun: Kapiri Mposhi Town Council

Provins: Central Province

Befolkningstäthet: Landsbygd och småstad, ca 15 000 invånare i staden och 260 000 i distriktet

Hemsida: Kommunens Facebook

Om kommunen

Kapiri Mposhi är en kommun i centrala Zambia som ligger ungefär 200km norr om huvudstaden Lusaka. Staden har både väg- och järnvägsförbindelser då den är belägen mellan Lusaka och Zambias kopparbälte. Distriktets areal uppgår till ca 17 000 kvadratkilometer och består till 95% av gemensamt ägd mark som delas av tre folkgrupper. Befolkningen har sedan 2011 vuxit från 110 000 invånare till dagens ca 260 000 invånare. Enligt prognos väntas befolkningsmängden fortsätta att stiga i snabb takt även framöver. Detta innebär ett ökat tryck på kommunal service och efterfrågan på skolplatser, boende, tillgång till rent vatten, sjukvård och socialtjänst som kommunledningen behöver adressera.

Möjliga projektområden inom ett partnerskap

ICLD har bett alla partnerkommuner att rangordna de funktionsområden de helst skulle vilja samarbeta inom. Detta är främst till för att förenkla för svenska kommuner och utesluter alltså inte att de kan tänka sig att samarbeta inom andra områden.

  1. Ungdomars och kvinnors deltagande. Normativa mönster präglar kommunens försök till dialog och genomförande av program riktade till unga och till kvinnor. De vill undersöka bättre metoder för att skapa engagemang och deltagande, samt för att bryta förlegade normer som hindrar deltagande.
  2. Teknisk förvaltning kring renhållning och avfallshantering. Kommunen har ett underutvecklat system för avfallshantering som de vill hitta sätt att utveckla.
  3. Klimatförändringar. Kapiri Mposhi känner av klimatförändringar och ser skogsskövling som en bidragande faktor. De är intresserade av att jobba för att engagera befolkningen kring klimatfrågor.

Lokalt styre

De stora partierna i kommunen är Patriotic Front (PF) och United Party For National Development (UPND). Borgmästaren heter Brilient Muyenke och tillhör UPND. Town council består av 18 valda ledamöter varav 3 är kvinnor och 15 är män. 13 av ledamöterna tillhör majoritetspartiet UPND och 5 tillhör oppositionspartiet PF.

Kommunens vision är att vara responsiva gentemot medborgares behov genom stark service delivery.

Zambia har 99 lokala kommuner som sorterar under Ministry of Local Government and Housing, varav 15 är kommuner och 84 distrikt. Kommunerna handhar infrastrukturfrågor så som vägar, broar och färjor, stadsplanering, brandkår och miljö och hälsa. De tillhandahåller också vatten, avlopp och avfallsservice samt en rad andra blandade lokala funktioner så som parker, campingplatser, kyrkogårdar och kultur så som bibliotek, museum och film.

Är er kommun intresserad av ett kommunalt partnerskap med en internationell kommun? Maila ICLD på partnership@icld.se så hjälper vi er med vidare kontakt.

Ämnesområde
DelaktighetKlimatTeknisk förvaltning
Samarbetsland
Zambia