Jinja City, Uganda

Fakta

Land: Uganda (Läs ICLD:s Uganda brief)

Kommun: Jinja City, Uganda

Region: Eastern Region

Befolkningstäthet: Ugandas näst största stad, 350 000 invånare

Hemsida: https://jinjacity.go.ug/

Om kommunen

Jinja City ligger vid Victoriasjöns strand i östra Uganda. Det är Ugandas näst största stad med en landstorlek som mäter 215 kvadratkilometer inklusive delar av vattnet i Victoriasjön och floden Nilen. Jinja har en befolkning på 350 000 personer. Jinja kallas även Östafrikas äventyrshuvudstad på grund av de olika äventyrssportaktiviteter som lockar turister till denna plats, som uppstod som fiskeby i början av 1900-talet.

Möjliga projektområden inom ett partnerskap

ICLD har bett alla partnerkommuner att rangordna de funktionsområden de helst skulle vilja samarbeta inom. Detta är främst till för att förenkla för svenska kommuner och utesluter alltså inte att de kan tänka sig att samarbeta inom andra områden.

  1. Lokal ekonomisk utveckling (industriell och kommersiell utveckling, turism, landsbygdsutveckling).
  2. Hållbar stadsutveckling;
  3. Kultur- och fritidsaktiviteter;

Utöver dessa tre områden har Jinja nämnt att de är öppna för andra samarbetsområden, som kommunala tjänster (t.ex. avfallshantering, vatten och avlopp, energi);

Jinja Citys center för affärsutveckling

Lokalt styre

I Jinja City styr borgmästare Mr. Kasolo Alton från National Unit Platform (NUP) det ledande politiska oppositionspartiet som har majoriteten av fullmäktigeledamöter i rådet. Fullmäktige är dock konstituerad med ledamöter från ett antal politiska partier som bl.a. National Unit Platform (NUP), Forum för demokratisk förändring (FDC) och från det styrande partiet National Resistence Movement (NRM).

Läs hela Jinjas declaration of interest!

Är er kommun intresserad av ett kommunalt partnerskap med en internationell kommun? Maila ICLD på partnership@icld.se så hjälper vi er med vidare kontakt.

Samarbetsland
Uganda