Choma, Zambia

Fakta

Land: Zambia (Läs ICLD:s Zambia brief)

Kommun: Choma Municipal Council

Provins: Southern Province

Befolkningstäthet: Landsbygd och småstad, 250 000 invånare i hela distriktet

Hemsida: Kommunens Facebook

Om kommunen

Choma är en kommun i södra Zambia som är huvudstad i Zambias södra provins. Området har idag en blandad bebyggelse med småstad och landsbygd och har blivit alltmer tätbefolkad till följd av en stor inflyttning de senaste åren. Invånarantalet uppgår till runt 250 000 och det lokala näringslivet utanför småstäderna präglas av jordbruk och i själva staden Choma av lokala marknader. Kommunen fick ett uppsving när Choma utsågs till huvudstad i sin provins år 2012, vilket ledde till en stark befolkningstillväxt i kommunen till följd av inflyttning och ökad ekonomisk aktivitet i både offentliga och privata näringar. Staden Choma ligger precis vid huvudvägen och järnvägen som går mellan huvudstaden Lusaka (28 mil bort) och staden Livingstone (19 mil bort), vilket innebär att kommunens placering är relativt tillgänglig för resenärer som reser från de internationella flygplatserna i de städerna.

Kommunen har tidigare samarbetat med ICLD genom våra Internationella utbildningsprogram, där två drivna och engagerade lokala tjänstemän deltog i ett utbildningsprogram om offentlig finansiering. Relationen till ICLD innebär att det finns pålitliga kontaktpersoner som ICLD känner och enkelt kan förmedla kontakt till. Kommunen har bedrivit ett samarbete med den zambiska civilsamhällesorganisationen Youth Development Organisation med inriktning på ungas roll i hållbar avfallshantering.

Chomas strävar efter att få City-status till år 2030 och vill bedriva en effektiv, hållbar och miljövänlig kommunal service i dialog med lokalinvånare. Kommunen möter utmaningar i att tillhandahålla kommunal service till ett växande invånarantal som förväntar sig mer från det offentliga samtidigt som kommunen har knappa offentliga resurser. Den kommunala organisationen består av sex olika förvaltningar, Human Resource and Administration, Finance and Business Development, Planning and Information systems, Engineering and Infrastructure Development, Public Health Services and Housing and Social Services.

Möjliga projektområden inom ett partnerskap

ICLD har bett alla partnerkommuner att rangordna de funktionsområden de helst skulle vilja samarbeta inom. Detta är främst till för att förenkla för svenska kommuner och utesluter alltså inte att de kan tänka sig att samarbeta inom andra områden.

  1. Teknisk förvaltning kring renhållning och avfallshantering. Kommunen har ett underutvecklat system för avfallshantering som de vill hitta sätt att utveckla.
  2. Hållbar stadsplanering. Som en snabbt växande kommun med mycket landsbygd finns utmaningar i den lokala planeringen och att utveckla landsbygden.
  3. Miljö. I egenskap att vara en jordbrukskommun där näringarna är väderberoende påverkas Choma kraftigt av klimatförändringar.

Utöver dessa tre områden har Choma nämnt att de är öppna för andra samarbetsområden, bland annat runt lokal ekonomisk utveckling och kring jämställdhets- och ungdomsfrågor, där de arbetar med att stärka lokala föreningar för kvinnor och ungdomar.

Renhållningskampanj i Choma under Earth Day

Lokalt styre

De stora partierna i kommunen är Patriotic Front (PF) och United Party For National Development (UPND).

Zambia har 99 lokala kommuner som sorterar under Ministry of Local Government and Housing, varav 15 är kommuner och 84 distrikt. Kommunerna handhar infrastrukturfrågor så som vägar, broar och färjor, stadsplanering, brandkår och miljö och hälsa. De tillhandahåller också vatten, avlopp och avfallsservice samt en rad andra blandade lokala funktioner så som parker, campingplatser, kyrkogårdar och kultur så som bibliotek, museum och film.

Är er kommun intresserad av ett kommunalt partnerskap med en internationell kommun? Maila ICLD på partnership@icld.se så hjälper vi er med vidare kontakt.

Landsbygdsvägen Choma-Masuku Road i Choma kommun
Ämnesområde
AvfallshanteringBarn och ungaEkonomisk utvecklingHållbar stadsplaneringMiljöTeknisk förvaltning
Samarbetsland
Zambia