Chitambo, Zambia

Fakta

Land: Zambia (Läs ICLD:s Zambia brief)

Kommun: Chitambo Town Council

Provins: Central Province

Befolkningstäthet: Landsbygd, ca 60 000 invånare (kommunens beräkning)

Hemsida: Kommunens Facebook

Om kommunen

Chitambo är en kommun i centrala Zambia som 2012 fick distriktsstatus. Det är en landsbygdskommun där de flesta invånarna försörjer sig på jordbruk. Det finns också viss gruvdrift i området som kommunen vill expandera och de har ambitioner att stärka turistnäringen i området. I kommunen bor ungefär 60 000 invånare.

Kommunen har kontakt med civilsamhällesorganisationer och universitet genom som de gärna vill samverka med i ett potentiellt framtida partnerskap. Bland annat arbetar de med University of Zambia och Eden University. De har samverkan med organisationerna Water for Kids och Världsnaturfonden WWF.

Möjliga projektområden inom ett partnerskap

ICLD har bett alla partnerkommuner att rangordna de funktionsområden de helst skulle vilja samarbeta inom. Detta är främst till för att förenkla för svenska kommuner och utesluter alltså inte att de kan tänka sig att samarbeta inom andra områden.

  1. Lokal ekonomisk utveckling / Hållbar stadsplanering. Som relativt nyskapat distrikt kämpar Chitambo för att utveckla sin områdesplanering och infrastruktur. De vill gärna lära sig av en svensk kommun inom detta område, framförallt kring hur invånare delaktiggörs och vilka metoder som används för att skapa engagemang i lokal utveckling. De vill gärna också lära sig hur de kan locka företag och investeringar.
  2. Miljö och klimat. Lokal skogsskövling för kol påverkar den lokala miljön. Risken med skövlingen är att det hotar floder och strömmar i området och de skulle därför vilja arbeta med att konservera och skydda den lokala miljön.
  3. Kultur och fritidsaktiviteter. Kommunen vill stärka utbudet på kultur- och fritidsaktiviteter. Distriktet vill genom detta kunna stärka turistnäringen och tittar för närvarande bland annat på möjligheten att bygga nöjesattraktioner.

Lokalt styre

Kommunen hade sitt första lokalval år 2016 efter bildandet fyra år tidigare. De har 9 Councilors och en Council Chairperson som är folkvalda. En Vice Chairperson väljs bland de nio. Den lokala administrationen leds av en Council Secretary, motsvarande kommunchef.

Zambia har 99 lokala kommuner som sorterar under Ministry of Local Government and Housing, varav 15 är kommuner och 84 distrikt. Kommunerna handhar infrastrukturfrågor så som vägar, broar och färjor, stadsplanering, brandkår och miljö och hälsa. De tillhandahåller också vatten, avlopp och avfallsservice samt en rad andra blandade lokala funktioner så som parker, campingplatser, kyrkogårdar och kultur så som bibliotek, museum och film.

Är er kommun intresserad av ett kommunalt partnerskap med en internationell kommun? Maila ICLD på partnership@icld.se så hjälper vi er med vidare kontakt.

Ämnesområde
cultureEkonomisk utvecklingHållbar stadsplaneringMiljö
Samarbetsland
Zambia