Kalabo, Zambia

Fakta

Land: Zambia (Läs ICLD:s Zambia brief)

Kommun: Kalabo District Council

Provins: Western Province

Befolkningstäthet: Landsbygd och byar, 99 709 invånare (2020)

Om kommunen

Kalabo är en kommun i västra Zambia, som också gränsar till Angola i väst. Distriktet grundades 1969 och området har idag en blandad bebyggelse med små byar och städer blandat med landsbygd. Invånarantalet är runt 100 000 och det lokala näringslivet präglas av jordbruk. Främst produceras ris, men även cashewnötter, sötpotatis och majs. Närheten till Liuwa National Park gör också att turismen är en viktig näring i området.

Kommunens arbetar bland annat med lokala projekt runt infrastruktur, vatten och avfallshantering samt transportfrågor. Kalabos vision för 2030 är att skapa ett område som integrerar hållbarhet, innovation och entreprenörskap. Några av deras lokala kärnvärden är transparens, integritet, effektivitetet, rättvisa och att agera opartiskt. På internationell nivå samarbetar de idag inom olika internationella partnerskap och nätverk, de förespråkar och arbetar i linje med Agenda 2030, New Urban Agenda och de mänskliga rättigheter, vilket de skriver att de har jobbat med inom olika ospecificerade utvecklingsprojekt. Kalabo är del av projektet Strengthening Climate Resilience Project som är ett större projekt i Western Province.

Kommunalt kontor i Kalabo

Möjliga projektområden inom ett partnerskap

ICLD har bett alla partnerkommuner att rangordna de funktionsområden de helst skulle vilja samarbeta inom. Detta är främst till för att förenkla för svenska kommuner och utesluter alltså inte att de kan tänka sig att samarbeta inom andra områden.

  1. Lokal ekonomisk utveckling. Kalabo vill lyfta levnadsstandarden på landsbygden och bli bättre på att inkludera kvinnor, unga och personer med funktionsvariationer som idag ofta lever i glest befolkade områden. Kommunen har visat ett intresse för bland annat medborgardialogsfrågor, vilket kan integreras i ett partnerskap runt ekonomiska frågor. Det finns också lokala utmaningar kopplat till jämställdhetsfrågor och svag läskunnighet som kommunen vill adressera. Det finns även andra sorters ekonomisk utveckling som Kalabo kan tänka sig att samarbeta kring i ett partnerskap, exempelvis har Kalabo stor potential att utveckla turismen som en lokal näring och vissa tillverkningsindustrier så som textil.
  2. Teknisk förvaltning. Kommunen ansvarar för avfallshanteringen och vill gärna förbättra sitt arbete kring detta. Lokala utmaningar rör bland annat teknik, användning av sopkärl/papperkorgar i staden, placeringen av avfallsstationen, möjligheter att använda Public Private Partnerships (PPP) och att skapa en kultur av att återanvända istället för att slänga saker bland medborgarna.
  3. Miljö och klimat. Kalabo ser effekterna av klimatförändringarna på lokal nivå, där bland annat översvämningar och temperaturökningar har skadat jordbruket och elförsörjningen. Särskilt har detta drabbat områdets fattiga och utsatta grupper så som kvinnor och barn på landsbygden. Som del av projektet Strengthening Climate Resilience i Western Province och genom kommunens arbete med parker och trädplantering har man försökt mildra effekterna av klimatförändringarna. Detta är något som kan utgöra grunden för ett partnerskap och kombineras runt arbete med medborgardialog, transparens och institutionella reformer.
Renhållningskampanj i Kalabo

Kalabo har skrivit en mycket tydlig och utförlig beskrivning av utmaningarna i området och hur de vill arbeta både med demokratirelaterade frågor och inom de specifika sakfrågeområdena. Ni som intresserad svensk kommun kan få tillgång till denna och läsa mer om Kalabo genom att kontakta oss på partnership@icld.se

Lokalt styre

Kommunen styrs av borgmästare Clement Kabwe och Vice Chairperson är Raphael Chansa. Det styrande partiet är Patriotic Front (PF) och i distriktet finns även partiet United Party For National Development (UPND), dessa är dock inte representerade i Mporokoso Town Council.

I Kalabo District finns 20 valda Ward councillors och en Council Secretary som är distriktets högst beslutande tjänsteperson. Den sistnämnde assisteras även av fyra directors som ansvarar för finansfrågor, planeringsfrågor, administration och näringsliv/industri. Dessa tjänstemän implementerar beslut i linje med beslut från Kalabos District Council.

Zambia har 99 lokala kommuner som sorterar under Ministry of Local Government and Housing, varav 15 är kommuner och 84 distrikt. Kommunerna handhar infrastrukturfrågor så som vägar, broar och färjor, stadsplanering, brandkår och miljö och hälsa. De tillhandahåller också vatten, avlopp och avfallsservice samt en rad andra blandade lokala funktioner så som parker, campingplatser, kyrkogårdar och kultur så som bibliotek, museum och film.

Är er kommun intresserad av ett kommunalt partnerskap med en internationell kommun? Maila ICLD på partnership@icld.se så hjälper vi er med vidare kontakt.

Gata i Kalabo
Ämnesområde
Ekonomisk utvecklingMiljöTeknisk förvaltning
Samarbetsland
Zambia