Busia, Uganda

Fakta

Land: Uganda (Läs ICLD:s Uganda brief)

Kommun: Busia Municipal Council

Region: Eastern Region/Samia Bugwe North

Befolkning: 54 800 (National Population Census figures of 2014)

Om kommunen

Busia är en stad i östra Uganda och ligger på ungefär 1200 meters höjd vid gränsen mot Kenya, intill den kenyanska staden med samma namn, Busya Kenya. Busia Uganda ligger cirka 195 kilometer öster om Kampala, Ugandas huvudstad, och ungefär 50 kilometer söder om Tororo som är den närmaste större staden. Staden är administrativ huvudort för ett distrikt med samma namn.

Busia kommunfullmäktiges täcker en areal på cirka 7 km2 och har en befolkning på ca 55 000 personer. Befolkningstillväxten är högre än det nationella genomsnittet och om de senaste årens tillväxttakt fortsätter beräknas befolkningen vara över 155 000 år 2040. Vidare är Busias befolkning ung. Barn under 18 år utgör över hälften av befolkningen (52,3%), ungdomar 15-24 år 22,7% och personer över 65 år endast 0,9%. Kommunens unika befolkningsstruktur kräver noggrann planering när det gäller service som utbildning, barnomsorg och reproduktiv hälsovård.

Busia är ett urbant område. Till skillnad från situationen nationellt, där den största andelen hushåll lever på jordbruk är den dominerande inkomstkällan i Busia företag och handel.

Lastbilar med sockerrör köar för att korsa gränsen till Kenya.

Möjliga projektområden inom ett partnerskap

ICLD har bett alla partnerkommuner att rangordna de områden de helst skulle vilja samarbeta inom. Detta är främst till för att förenkla för svenska kommuner och utesluter alltså inte att de kan tänka sig att samarbeta inom andra områden.

Tekniska kommunala frågor såsom sophantering, vatten och avlopp, återvinning, kompostering och förbränning, men även samhällsplanering och -utveckling.

Sociala frågor såsom trygghet, socialt stöd och rehabilitering, barn- och ungdomsfrågor, stöd till personer med funktionsvariation, jämställdhet och arbetsmarknad.

Kultur och fritid: Snabb befolkningstillväxt tillsammans med urbanisering kräver snabba samhällsomställningar och skapar utmaningar, t.ex. att som invånare anpassa sig nya normer och ett modernare samhälle. Busia hyser en mängd etniska grupper. För att främja sammanhållning och social stabilitet vill man skapa fler mötesplatser (community centers). Idrotts- och rekreationsanläggningar är hälsofrämjande, ger sysselsättning och minskar stress. Kommunen har ett antal fritidsanläggningar och lekplatser; vissa är allmänna men majoriteten tillhör institutioner, särskilt skolor. Det finns inga offentliga parker.

Lokalt styre

Kommunen beskriver sitt uppdrag som: “Att effektivt och ändamålsenligt leverera tjänster till befolkningen för Busias sociala, ekonomiska, politiska och industriella utveckling”.

Ledande partier:
National Resistance Movement (NRM) – styrande parti.
National Unity Platiform (NUP) – största oppositionsparti.
Forum for Democratic Change (FDC)

Borgmästare: Agele Sadik Amini

Är er kommun intresserad av ett kommunalt partnerskap med en internationell kommun? Maila ICLD på partnership@icld.se så hjälper vi er med vidare kontakt.

Ämnesområde
AvfallshanteringDelaktighetKultur och fritidMiljöSociala frågorTeknisk förvaltning