Kungsör and Rufunsa, Zambia

Tillsammans med Rufunsa District i Zambia kommer Kungsör att utforma ett projekt som ska utveckla nya sätt att delaktiggöra barn och unga i kommunens verksamheter och stärka jämställdheten. Samarbetet sker i ett nätverk där åtta svenska kommuner arbetar parallellt med varsin partnerkommun från Södra Afrika på ett tema relaterat till mänskliga rättigheter, så som tillgänglighet, jämställdhet eller ungas rättigheter.

Den här satsningen kommer att kunna ge Kungsör ett lyft med nya kunskaper och metoder från forskare, internationella experter och andra kommuner. Vi ser fram emot att lära oss av vår partnerkommun Rufunsa och kunna bidra med det som vi är bra på. Nu ska vi utforma ett projekt som gör att vi kan stärka vårt jämställdhetsarbete och bli ännu bättre på att inkludera Kungsörs barn och unga i kommunens arbete.

Mikael Peterson, KSO Kungsör

Satsningen på Kungsörs projekt kan komma att uppgå tillnärmare 3 mnkr över fyra år. Alla kostnader finansieras av Sida genom organisationen Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD). Kungsör kommer även få stöd av experter på mänskliga rättigheter från Raoul Wallenberg Institutet, som är kopplade till nätverket.

Rufunsa är en spännande kommun med stor vilja att bli bättre på jämställdhet och att engagera barn och unga i att påverka sin omgivning. Genom att få tillgång till experter och forskning i projektet hoppas vi kunna lyfta blicken och arbeta mer strategiskt med att öka jämlikheten och inkludera unga i Kungsör. Det känns särskilt viktigt eftersom FN:s barnkonvention blev svensk lag i år.

Josephine Härdin, kanslichef i Kungsörs kommun

Samarbetet inleds med ett förberedelseår där ett treårigt projekt ska utformas och planeras. I projektnätverket drivs åtta parallella projekt mellan svenska kommuner och partnerkommuner i Botswana, Sydafrika och Zambia.