Så här ansöker ni

Uppdaterat 2023-01-24

ICLD är för närvarande i processen att byta digitalt ansökningssystem. Det innebär att ”Mina Sidor” fungerar som vanligt för redovisning av öppna ärenden t.o.m. 1 mars 2023, men att det inte går att påbörja några nya ansökningar innan det nya systemet är på plats, preliminärt i början av april 2023. 

I samband med den digitala omstruktureringen så kommer också uppdaterade blanketter för ansökningar och redovisningar inom programmet Kommunalt Partnerskap att lanseras. Även programmets riktlinjer och budgetriktlinjer genomgår för närvarande stora förändringar och de nya riktlinjerna kommer att publiceras samtidigt som de nya ansöknings- och redovisningsblanketterna. Till de nya ansökningsblanketterna hör också ett nytt projektplaneringsverktyg som bygger på LFA men innehåller en hel del nyheter som ska förenkla för användaren. Fullständig information om de planerade förändringarna kommer att gå ut till aktiva partnerskap samt publiceras på hemsidan så snart som möjligt, preliminärt datum är satt till början av april. 

Ansökan våren 2023?

Om du tillhör en kommun som inte redan är aktiv i ett partnerskap, men intresserad av deltagande, eller om du representerar ett aktivt partnerskap som har för avsikt att lämna in någon form av ansökan våren 2023 (projekt, styrgrupp, förberedelse, utveckling/breddning eller spridning), vänligen kontakta KP-teamet på partnership@icld.se innan ni börjar skriva så hjälper vi er!