Organisatoriskt lärande – handbok

Denna modell för organisatoriskt lärande har arbetats fram på ICLD med SECI-modellen som grund. Åsa Lorentzi, Göteborgs stad, tidigare projektmedlem i ett kommunalt partnerskap och med lång erfarenhet av arbete med förändringsprocesser och social hållbarhet, har varit en god hjälp i detta arbete.

Svenska och afrikanska kommuner har bidragit till modellen genom att, i workshops, identifiera faktorer som behövs för att skapa hållbar organisatorisk förändring. Vi hoppas denna modell ska bidra till hållbar förändring för social hållbarhet och stärkt lokal demokrati.”