Västerås och Gaborone beviljas 2,55 Mkr för nytt partnerskapsprojekt

Västerås stad och staden Gaborone i Botswana har beviljats 2,55 miljoner SEK till ett treårigt partnerskapsprojekt som genom deltagande och medborgardialog ska främja hållbar konsumtion och en bättre avfallshantering.

Det kommunala partnerskapet mellan Västerås och Gaborone startade redan 2013 och har tidigare samarbetat på temat hållbar utveckling och avfallshantering. Det nu beviljade projektet kommer att fokusera på dialog och kommunikation där man genom att genom att inkludera medborgarnas röster och idéer ska främja en hållbar konsumtion, återvinning och minskad negativ miljöpåverkan.

”Jag är övertygad om att samarbete över gränserna är en förutsättning för att nå framgång i de globala hållbarhetsmålen. Nu får vi möjlighet att tillsammans fortsätta utveckla vårt viktiga arbete för att förbättra avfallshanteringen både i Gaborone och i Västerås,” säger Carin Lidman (S), ledamot i Västerås kommunfullmäktige.

Deltagande och medborgardialog

Projektet kommer i sitt arbete att inkludera elever, minoriteter och underrepresenterade gruppers behov vid utformning och framtagande av nya arbetssätt och policyn. Man kommer involvera det politiska ledarskapet i utveckling och på sikt implementering av en avfallsplan för Gaborone City Council. Kommunikationen med medborgarna ska också stärkas. Elever från Nybyggeskolan i Västerås är några av deltagarna i projektet.

Projektmöte på Nybyggeskolan i Västerås om “Waste education”. Foto: Västerås stad

”Det gläder oss att vi nu kan fortsätta vårt samarbete med Gaborone där vi får möjlighet att utbyta erfarenheter om lärande och kommunikation kring minskad konsumtion och hållbar avfallshantering. Vi känner att detta är ett sätt både att motivera elever att bidra i demokratiska former samtidigt som projektet blir ett sätt att visa våra elever att vi tror på dem,” säger Liselott Sjölund, rektor på Nybyggeskolan i Västerås.

Projektområde
Environment/Climate change
Tema
Participatory democracy, citizen dialogues and budgeting
Internationell partner
Gabarone