Falkenbergs kommun beviljas 3 miljoner till projekt för ökat ungdomsinflytande

Falkenbergs kommun tillsammans med kommunen Sundays River Valley och distriktet Sarah Baartman i Sydafrika beviljas 3 miljoner kronor av ICLDför ett treårigt partnerskapsprojekt som ska arbeta för att öka ungdomars inflytande i beslutsfattande i sina respektive kommuner.

– Barn och unga är vår framtid. De påverkas av de beslut vi fattar idag. Därför är det oerhört viktigt för vår demokrati är att ge unga människor möjlighet att uttrycka sina åsikter och vara en del av beslutsprocessen. Det hoppas vi att detta projekt ska bidra till, säger Josefin Daleskog, som arbetar på partnerskapsenheten vid ICLD.

Det treåriga projektet ska bidra till att förstärka det lokala arbetet med de utmaningar som finns kopplat till barn och ungas rättigheter hos båda parter. Ett av målen är att ta fram och implementera policys och program hos den sydafrikanska kommunen som bidrar till att barn och unga för större möjligheter till inflytande avseende beslut som rör dem. I projektet ingår både tjänstepersoner och politiker från såväl majoritet som opposition.

Höga förväntningar från politiken

– Vi har höga förväntningar på projektet. Vi tror att det kommer att bidra till att vi utvecklar vårt arbete med att barn och ungdomar känner sig inkluderade och hitta sätt att stärka deras framtidstro, säger Per Svensson, kommunstyrelsens ordförande i Falkenberg.

Sandra Johansson, oppositionsråd håller med:

– Jag hoppas att samarbetet ger oss en fördjupad förståelse och bättre insikt i de problem och utmaningar vi har i Falkenberg. Genom att höja blicken kan vi se saker ur ett annat perspektiv och tänka utanför boxen för att hitta nya lösningar, säger hon.

Partnerskapet Falkenberg – Sundays River Valley & Sarah Baartman District ingår också i ett nätverk med flera partnerskap som arbetar inom liknande tema. Nätverket ger möjlighet ökat erfarenhetsutbyte mellan såväl internationella som svenska kommuner/regioner.

Tema
Child rights and youth participation
Internationell partner
Sarah Baartman district minicipalitySundays river valley municipality
Etiketter
Falkenberg, kommunala partnerskap, Sundays River Valley, youth inclusion,