Ungdomar tycker till om lokal demokrati

ICLD:s Erik Nilsson och Anders Falkemo åkte till Wisbygymnasiet för att prata om demokratifrågor och lyssna på åsikter från den demografiska grupp under 25 år som utgör halva jordens befolkning. 135 elever med samhällskunskap i sina program hade samlats för att under två timmar ta del av hur ICLD bedriver sitt demokratiarbete.
Karin Cedergren, samhällslärare på Wisbygymnasiet, hade bjudit in ICLD för att visa sina elever att skola och verklighet inte är två skilda världar.
 – Det är viktigt att få en annan röst på demokratifrågor. Jag tror de tyckte det här var spännande. Skolan har en jätteviktig roll i det demokratiska lärandet, inte bara inom ämnet samhällskunskap, det finns många delar av demokrati vi kan arbeta med i skolan.

16-åringarna Mattias Österdahl, Malva Thaning och Edvin Nilsson från det naturvetenskapliga programmet fick med sig nyvunnen lärdom, några aha-upplevelser – och en insikt om att lokal demokrati kräver personligt engagemang.
– Jag vet vad demokrati är, men jag fick en djupare inblick…fler perspektiv och nyanser. Det var bra. Det var en bra föreläsning, säger Mattias och Edvin. Lite repetition men ändå givande för det gav en djupare inblick vad demokrati är.

Erik Nilsson och Anders Falkemo beskrev hur ICLD arbetar med lokal demokratiutveckling i Afrika, Asien och Östeuropa, om ömsesidigt utbyte mellan kommuner, hur man arbetar med utbildning, minoriteters rättigheter, demokrati i förändring, yttrandefrihet och mycket mer.
Karin Cedergren tycker eleverna fick intressanta fakta och information för att stärka deras demokratiska engagemang.
– Framförallt tror jag de fått upp ögonen att demokrati är viktigt och att det inte är en självklarhet, säger Karin.

Bilden av att demokrati är rättigheter och skyldigheter och att demokratiarbete kräver mod var tydlig:
– Ja, man måste våga ta ansvar. Demokratin baseras ju på att alla får tycka och tänka och ta ställning. Om ingen vågar ta ställning blir det ingenting av med demokratin, säger Mattias.
De fick se en undersökning som visar sambandet mellan demokrati och lycka, där begreppet lycka bland annat definieras med frånvaro av våld, utbildningsmöjligheter, valfrihet och stöd från samhället.
Malva, Mattias och Edvin funderar:
– Demokrati förutsätter att mänskliga rättigheter fungerar vilket innebär mer frihet och då känner man sig såklart lycklig. Att få göra vad man vill mår man bra av, säger de.

Nästan hälften av jordens befolkning (45 procent) lever enligt det politiskt obundna forskningsinstitutet Freedom House inte i ett fritt land. En förfärande siffra som fick ungdomarna att reagera:
– Det är hemskt att människor ska leva så. Vad man ska göra åt det? Man kan uppmana landet att gå med i en fri organisation som FN och att vi som lever i fria länder visar att det är bra med en fungerande demokrati, säger Mattias och Malva fyller i att kunskap är en viktig faktor för att få människor att förstå värdet av demokrati.

Tror ni ICLD gör ett bra jobb för att stärka lokala demokratier?
– Jo, de upplyser människor, visar på problem och hur man kan arbeta med demokrati, säger Edvin Nilsson.
– Jag har fått mer förståelse för hur lite demokrati det faktiskt finns i världen, säger Mattias Österdahl. Man ska inte ta demokrati för givet, det är något vi måste jobba för.
Karin Cedergren öppnar dörren för ett erfarenhetsutbyte även i framtiden:
– Jag är jättenöjd med dagen. Jag skulle vilja ta det här vidare och fundera på vad kan vi göra för ICLD. Tänk om eleverna kunde skriva till ICLD och säga ”hej ICLD, det här är vår syn på demokrati”. Jag tror att vi i mindre grupper skulle få igång spännande diskussioner.