Uppdaterade ansökningsfrågor KP

Nya ansökningsblanketter alltså?

-Ja, vi ha tagit fram nya blanketter för att göra ansökningen enklare och förbättra programmet.

Är det stor skillnad på de nya och gamla?

-Vi vet att flera som tänker söka redan är igång och jobbar i de gamla blanketterna, men vi tror inte det kommer inte vara något problem. Förändringana är inte så stora. Men skulle ni behöva hjälp får ni gärna höra av er till oss på telefon eller på partnership@icld.se så hjälper vi gärna till. Förhoppningsvis kommer ni snarare tycka att de nya blanketterna är enklare.

Är det fler saker som utvecklats för att förbättra programmet?

-Ja det är det. Vi påbörjade ett utvecklingsarbete 2016 där många i befintliga partnerskap deltog i enkäter, intervjuer och fokusgrupper. Syftet var att bättre anpassa programmet till kommuner, landsting och regioners behov inom ramen för målet med programmet KP, att utveckla väl fungerande och demokratiska, lokala myndigheter både i samarbetsländerna och Sverige.

Utvecklingsarbetet har lett till olika åtgärder redan som satsningar för att tydliggöra politikers roll i styrgrupperna och workshops för samordnare och projektledare på temat jämlik/rättvis och inkluderande behandling.

Är det fler förändringar på gång?

-Ja, lite längre fram under våren kommer vi även lansera de nya redovisningsblanketterna som ni kommer att se har genomgått en lite större förändring och också förenkling. Vi återkommer om det!

Läs mer om ansökan till KP här!