Toolbox för mer inkluderande städer

Denna korta film ska fungera som en hjälp för att undersöka om allmänna platser och byggnader är tillgängliga även för personer med funktionsvariation.

Film är ett resultat av en del i programmet “Rysk-Svensk intensifierad samverkan” som syftar till att stärka den lokala nivån i Ryssland och i Sverige genom att etablera nya former för dynamisk samverkan i projektform mellan ryska och svenska kommuner och landsting/regioner. Samverkansprojekten fokuserar på ett av områdena miljö/hållbarhet eller inkludering av personer med funktionsvariation.