ICLD stärker kommunala politiker och tjänstepersoner i Zimbabwe

Sedan 2014 driver ICLD det internationella utbildningsprogrammet “Capacitating local leaders in Zimbabwe”.

Anledningen till att ICLD är i Zimbabwe är att vi ser potential på lokal nivå med många möjligheter att stärka den lokala demokratin och göra skillnad, säger Shannon Lövgren, ansvarig för ICLDs Zimbabweprogram.
För Gertrude Gumbo, tidigare deltagare i programmet, numera ledamot i Umguza Rural District fullmäktige i Zimbabwe , har programmet förvandlat både henne själv och fullmäktige:

– Att ha fått vara en del av detta program har gett mig ovärderlig kunskap för mitt ledarskap. Jag inspirerades och stärktes i mitt arbete att utveckla min kommun, säger Gertrud

Läs hennes egen berättelse – på engelska