Samarbete i Zimbabwe

I mars avslutades ICLD:s utbildningsprogram ”Local Leaders – Capacitating Local Politicians in Zimbabwe” för 2016 och 2017 års omgång körde igång.
– Samtidigt får vi nya insikter de internationella utbildningsprogrammen för att kunna förbättra lokala politikers ledarskap fungerar, säger Shannon Lövgren, programansvarig på ICLD.

Utbildningsprogrammet inleddes med att man bjöd in direktörer att delta i de lokala politikernas arbete för att planera för ett starkare samhälle.
Tillsammans diskuterade de vikten av att politiker och tjänstepersoner samarbetar för att nå uppsatta mål och hur de kan sporra varandra.
– Vi följer inte våra direktörer steg för steg. Direktörerna måste bli mer delaktiga så att jag kan komma tillbaka, som en förändrad person med den kunskap jag har, till en miljö som förändras – det kommer att hjälpa mig som förändringsagent, kommenterar en tjänsteperson.

I programmets workshops ingick att diskutera de nyckelfrågor som deltagarna ställs inför som ledare, till exempel tidsplanering, transparens, planerings- och delegeringssvårigheter, förhalningar och dåligt självförtroende.
Deltagaren Spencer Chiwarange menar att hans strategiska problem var bristande planering och svårigheter att mobilisera resurser:
– Det här utbildningsprogrammet hjälpte mig att trolla bort ett ord och förvandla ”jag kan inte” till ”jag kan”.

Som en följd har han lyckats förbättra deltagandet hos berörda parter, arrangerat möten för ökat samhällsengagemang och startat infrastrukturutvecklingsprojekt.
– Jag hade svårt att tidsplanera och hade alltid kort stubin, säger en annan deltagare, Rangani Nzivimbo. Nu är jag på plats i förväg. Jag är inte längre irriterad eftersom jag har tid att lyssna. Och jag känner mig också säkrare när jag talar inför en grupp.

Paul Ncube, som var en av deltagarna 2016, berättar hur han tillsammans med sin direktör prioriterade hållbarhetsmål 6 (rent vatten och sanitet) i sin hemort.
– Mitt mål till slutet av min ämbetsperiod 2018, är att alla i min valkrets ska ha tillgång till sanitet och vatten inom tre kilometer, säger han. Det är utmanande, men vi har redan gjort stora framsteg tillsammans.

Maria Selin, Sidas chef för utvecklingssamarbetet med Zimbabwe, inspireras av vad gruppen i 2016 års program har åstadkommit. Hon uppmuntrar programdeltagarna 2017 att fortsätta det goda arbetet och tillsammans starta utvecklingen genom att bygga kompetens, bekämpa korruption och arbeta för jämställdhet.

Mr Shumba, direktör på verket för landsbygdsutveckling, betonar att fokus ligger på att minska fattigdomen och förbättra servicen, snarare än på personlig utveckling:
– Som samhällsledare måste vi säkerställa att kvinnor och män är lika mycket delaktiga i samhällsutvecklingsfrågor. Föreställningen att kvinnor skulle vara andra klassens medborgare måste fördömas.

ICLD verkar lokalt för att säkerställa att tjänstepersoner och politiker samarbetar för att nå globala mål.