Projektet ”Know Your Neighbour” kan skapa en ren och säker miljö

Charity Kalombo arbetar med samhällsutveckling på avdelningen för samhällsutveckling och sociala tjänster i Lusaka kommun. Hon ansvarar för fyra informella bosättningar som tillsammans utgör 75 procent av stadens befolkning. Kapwepwe distrikt 25 i valkretsen Matero är en av Lusakas 37 informella bosättningar.
De största problemen i distriktet är kriminalitet och avfall.

Målet med projektet ”Know Your Neighbour” är att förändra invånarnas och andra berördas inställning till kriminalitet och avfallshantering och att göra dem medvetna om det egna ansvaret för att skapa en ren och säker miljö.
– Det är ett viktigt projekt inom inkluderande politiskt ledarskap eftersom det är det första i sitt slag i Zambia. Det kommer att främja ett säkert och hållbart Kapwepwe distrikt 25 och erbjuda en interaktiv miljö där invånare och beslutsfattare kan mötas och diskutera lokal utveckling i oplanerade bosättningar, säger Charity Kalombo.

Hon representerar Lusakas team i IPL 1, grupp 1 i ICLD:s internationella utbildningsprogram ”Inclusive political leadership”.
Projektet ”Know Your Neighbour” kan förändra det sätt som boende hanterar sopor och etablera samarbeten mellan invånare, polis och kommunala myndigheter för att bekämpa brottsligheten.
– Starten var en succé eftersom den lockade många fler än vi hade räknat med. Vi har hållit möten för allmänheten, börjat med rengöringsdagar varje månad och höjt medvetenheten med hjälp av digitala utskick och trycksaker, säger hon.

Charity Kalombo menar att det är viktigt att allmänheten deltar eftersom det ger invånarna en högre grad av ansvar och ägarskap.
– På gräsrotsnivån är svaret överväldigande – invånarna väntar inte på några formella beslut, utan utför aktiviteter där de behövs. Rengöringsdagarna sköts av de boende och organiseras av ”Know Your Neighbour”-klubbar, säger hon. Det är faktiskt så att granndistriktet Matero East nu vänder sig till stadsfullmäktige och ”Know Your Neighbour”-klubbarna i Kapwepwe distrikt 25 med sina problem.


Den första omgången deltagare i ICLD:s nya utbildningsprogram “Inclusive Political Leadership”.

Astrid Nunez, programansvarig på ICLD, är nöjd med projektets lansering och samhällets svar:
– Det är oerhört tillfredsställande att se att så många människor är involverade i det här projektet, både lokalt och från kommunledningen, säger hon.

Charity Kalombo, hur inspirerar du lokalpolitiker och andra berörda att delta i projektet?
– Lokalpolitikerna inspireras av den publicitet som initiativet har skapat. Det finns överväldigande politiska förväntningar – borgmästaren i Stor-Lusaka vill att initiativet sprids över hela staden med samma koncept. Det lokala parlamentet har kallat initiativet en lösning på problemen med kriminalitet. Jag försöker inspirera människor att vara professionella och öppna inför samhällsinitiativ.

Vad skulle du säga är nyckeln till projektets framgång?
– Att inkludera synliga samarbeten och få fler människor att delta i samhällsutvecklingsmöten i sina hushållskluster. Och att kickstarta projektet utan avsatta medel från en partner och därefter få intressenter ombord som stöder initiativet.

– Ett projekt som kombinerar målen att minska brottsligheten och förbättra avfallshanteringen är intressant, säger Astrid Nunez. Vi kommer att hålla ögonen på resultatet och se om det är tydligt att dessa två mål främjar varandra.

Charity Kalombo är förhoppningsfull om projektets resultat:
– Ja, jag hoppas att jag varje morgon kan vakna övertygad om att det här initiativet är rätt. Initiativet skär genom alla gränser och uppmanar alla att ta ansvar och bidra positivt till att hålla landet rent.