Partnerskapet Forshaga och Lundazi arbetar för minskad klimatpåverkan

Värmländska Forshaga arbetar intensivt med att få fler aktörer i kommunen att jobba med klimatfrågan. Nu får de också inspiration i det arbetet av sin internationella partner regionen Lundazi i Zambia som de samarbetar med i sitt kommunala partnerskap.

Miljöansvariga i Forshaga kommun hade inte haft en tanke på att också jobba internationellt för att få ner klimatutsläppen. Men ett möte anordnat av Glokala Sverige, infosatsningen för ökad kunskap om de globala målen, för ett par år sedan fick dem på andra tankar. Där berättade en person från ICLD vad det innebär att ingå ett kommunalt partnerskap.

Även om det lät spännande var vi osäkra på om det kunde vara något för en så liten kommun som oss, berättar hållbarhetsstrategen Ulrika Thorén vid Forshaga kommun.

– Men när vi fick reda på att ICLD står för kostnaden och att vi bara borde satsa på sådant som de redan är i gång med – då fanns det ingen tvekan längre, säger Ulrika.

Samarbetet med Lundazi har dock fått en komplicerad start till följd av pandemin, fysiska möten har ställts in och en darrig internetuppkoppling i Zambia har gjort kommunikationen besvärlig. Men parterna har ändå inlett en givande dialog som kan utvecklas till något riktigt intressant, tror Ulrika Thorén.

– Vi har bägge liknande utmaningar: att bli bättre på att samverka i klimatfrågan med alla som bor och verkar inom kommunens gränser. Det kan handla om företag, organisationer, högskolor och även invånare i gemen.
Hur får vi folk motiverade att agera för att minska utsläppen?

Forshaga har brottats med frågan i några år nu och har inhämtat råd från större kommuner i Sverige som kommit längre i sitt hållbarhetsarbete. De har bland annat lärt sig att inte försöka få med alla tänkbara aktörer på en gång, utan att först bilda ett nätverk med ett tiotal som kan gå i bräschen.

Ulrika Thorén, energicoach företag och energi- & klimatrådgivare, Miljö- & byggförvaltningen Forshaga, Hagfors och Munkfors kommuner. Foto: privat.

Vad kan samarbetet med Lundazi bidra till?

Tiden får naturligtvis utvisa, men Ulrika Thorén har redan en känsla av att deras stora erfarenhet av personliga möten kan ge inspiration. I och med att de inte kommit lika långt i sin digitala utveckling, måste de bygga mycket av sin kommunikation just genom personliga möten. Ulrika vill också lyfta ytterligare en tänkbar effekt av det framtida samarbetet med Lundazi, som handlar om att skapa en positiv aura kring att tillsammans arbeta för minskad klimatpåverkan:

– De har en rik berättartradition i landet, jag har precis skaffat mig boken ”Storytelling in Northern Zambia”. Vi har ju också sådana traditioner i Värmland, från Gustaf Fröding till Selma Lagerlöf. Här tror jag att vi kan mötas och inspirera varandra, tillsammans skapa en positiv berättelse.

Det visade sig också att de två kommunerna var och en på sitt håll tänkt i liknande banor, som att ordna företagsmässor med olika klimatteman varje år och dela ut årliga utmärkelser till aktörer som gjort något särskilt bra för att få ner utsläppen.

Ulrika Thorén är fascinerad av hur lika de tänker, trots att de faktiska förhållandena i deras två kommuner skiljer sig åt. Medan Forshaga fokuserar på att få ner utsläppen från exempelvis trafiken och industrin, måste Lundazi få färre att elda med ved då det leder till skadlig skogsavverkning.

Bägge städerna har redan erfarit effekterna av klimatförändringarna, i synnerhet Lundazi som drabbats av en rad översvämningar.

Vi Forshagabor släpper ut mer per capita än invånarna i Lundazi, men det är invånarna i Lundazi som drabbas hårdare av klimatförändringarna. Det ger en ytterligare insikt att vi behöver arbeta med de här frågorna tillsammans, säger Ulrika.

De två parterna har även alldeles nyligen haft sitt första riktigt välfungerande möte, då tjänstemännen och politikerna från Lundazi vid gränsen till Malawi rest närmare 80 mil till huvudstaden Lusaka för att få bättre internetuppkoppling.

Mötet gick fantastiskt bra! Vi lärde känna varandra mer genom att ingående presentera våra kommuner och diskutera vilka utmaningar vi står inför inom klimatområdet, berättar Ulrika Thorén, hållbarhetsstrateg vid Forshaga kommun.

Vi på ICLD önskar de båda parterna lycka till med sitt kommunala partnerskap för en mer hållbar och demokratisk värld!

Vill du också att din kommun engagerar sig i ett kommunalt partnerskap för klimatet?
Kontakta oss på ICLD via epost: partnership@icld.se

Besök projektet
Internationell partner
Lundazi District Council
Etiketter
klimatpåverkan,