Rent vatten avgörande för ett hälsosamt liv

Det blir en nystart för demokratiprojektet, det vill säga det kommunala partnerskapet mellan Lycksele kommun och Homa Bay County i Kenya. Tillsammans ska samarbetsparterna utarbeta en plan för integrerad avfalls- och vattenhantering i området Homa Bay vid Victoriasjön, i västra Afrika.

Projektet var i startgroparna redan i januari 2020 då Lycksele beviljades 2,5 miljoner kronor för sitt kommunala partnerskap av ICLD men på grund av pandemin avstannade processen i början av 2020. 

– Det känns skönt att projektet kan ta fart igen. Med tanke på att nästan 70 procent av befolkningen i Homa Bay är under 25 år och det är deras framtid vi ska vara med och förbättra så känns det extra viktigt, säger Elin Larsson, projektledare och handläggare för jämställdhet- tillgänglighet- och folkhälsofrågor på Lycksele kommun. 

Stärker lokala demokratiarbetet

Samarbetsformen kommunala partnerskap innebär att parterna hittar en gemensam utmaning att arbeta kring. Denna samarbetsform höjer kompetensen hos både medarbetare och förtroendevalda politiker genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Så kan exempelvis Lycksele kommun genom sitt partnerskap med Homa Bay County utarbeta en allsidig plan för integrerad avfalls- och vattenhantering, det vill säga en plan för hur avfallet i området kan tas omhand på ett miljöriktigt sätt utifrån de förutsättningar som finns och hur rent dricksvatten kan bli en självklarhet för befolkningen.

– Att få möjligheten att genomföra ett demokratiarbete av det här slaget gör att verksamheterna i kommunen utvecklas. Jag tror projektet kommer att bidra till både kunskap och nytänkande, och inte minst sätter det Lycksele på kartan, både nationellt och internationellt, säger Roland Sjögren, kommunstyrelsens ordförande i Lycksele.

Homa Bay. Photo: Lycksele municipality

Varför är det bra att Lycksele är med i detta projekt?

– Eftersom Region Västerbotten genom Glesbygdmedicinskt centrum i Storuman driver ett annat projekt när det gäller Hälso- och sjukvård så känns det otroligt bra att vi är med när det gäller vatten- och avfallshanteringen. Tillgång till friskt vatten och att man har koll på sitt avfall är en av förutsättningarna för att kunna bedriva en god sjukvård. Projekten går liksom ”hand i hand, säger Betty-Ann Nilsson, styrgruppsrepresentant i projektet. Betty-Ann sitter även med i Region Västerbottens styrgrupp för det projektet och har en nyckelfunktion i samverkan.

– Projektet är viktigt av den anledningen att vi kan hjälpa invånarna i Homa Bay till ett mer långsiktigt fungerande system när det gäller vatten och avfallshantering. Det är viktigt utifrån våra hållbarhetsmål. Det är även ett samarbete med Region Västerbotten som även de är med i ett projekt vilket är riktat mot hälso- och sjukvård, fortsätter Betty-Ann Nilsson. 

Läs mer om projektet på Lycksele kommuns webbplats

Internationell partner
Homa Bay