Med mänskliga rättigheter för ögonen

De flesta av deltagarna är tjänstemän på lokal nivå i sina hemländer Ukraina, Georgien, Serbien, Kosovo och Makedonien. Utbildningsveckorna i Sverige är som alla ICLD:s program en del av ett 18 månaders utbildningsprogram som syftar till att deltagarna förutom att förkovra sig inom ovan nämnda områden ska driva ett förändringsprojekt i sin hemkommun samt bygga på sina nätverk inom lokal demokrati och mänskliga rättigheter.

Pedagogiken inom programmet är varierande men med tyngdpunkt på olika former av interaktiv pedagogik. Under veckorna i Sverige görs också många studiebesök, både individuella och i grupp. Örebros kommun har ett ambitiöst arbete inom området mänskliga rättigheter och därför förlades en del av utbildningen där. Bland annat besökte gruppen ett centrum för personer med funktionsvariation i denna kommun.

Det förändringsprojekt som drivs av deltagarna från kommunen Chair i Makedonien handlar just om rättigheter för personer med funktionsvariation. Deltagarna från denna grupp berättade för oss att detta studiebesök verkligen var viktigt för dem vilket vi självklart gläds åt.

Deltagarna åker också på kommunpraktik i två dagar under sin tid i Sverige. I år har åtta kommuner, från Hörby i söder till Skellefteå i norr, tagit emot våra deltagare. Kommunpraktiken var mycket uppskattad av våra deltagare och förhoppningsvis kan åtminstone något av kommunbesöken leda till ett vidare samarbete mellan den svenska kommunen i fråga och de besökande deltagarnas hemkommun.

Utbildningen i Sverige avslutas med en middag i Stockholm dit även ambassadörerna från deltagarnas länder är inbjudna. Många i gruppen har hunnit bli goda vänner under utbildningsperioden och blir varma avsked när det är dags att åka hem. Gruppen kommer att ses igen under våren 2017 och fram till dess ska de fortsätta att jobba på sina förändringsprojekt på hemmaplan. Vår förhoppning är att de har fått med sig många goda idéer för hur de ska utveckla sina projekt vidare med fokus på mänskliga rättigheter.