Program med hållbar stadsutveckling i fokus.

I samarbete med SKL International startade ICLD den andra omgången i det internationella utbildningsprogrammet ”Enabling Local Democracy and Holistic Urban Development through the SymbioCity Approach” 5 – 9 december. 

24 stadsplanerare deltar i detta 18 månader långa internationella utbildningsprogram. Den första workshopen hölls i början av december i ett vintrigt Skopje där deltagarna fick öva på hur en stad kan planeras så att den är inkluderande för alla och så att kvinnors och mäns olika sätt att använda staden och dess möjligheter tas tillvara och respekteras fullt ut i planeringen.

Deltagarna kommer till Sverige i september 2017 för att bland annat under några dagar följa kollegor i svenska städer; en mycket uppskattad del av utbildningsprogrammet.

Deltagarna, sammanlagt 10 team från de fyra länderna, arbetar under utbildningens gång på projekt genom vilka planeringsutmaningarna för deras städer blir till förändringsprojekt i enlighet med SymbioCity Approach.