Local Governance with a Rights Based Approach

Utbildningens övergripande mål är att stärka de pågående förändringsprocesser som bidrar till social och ekonomisk utveckling samt att förstärka institutionerna i de utvalda kommunerna och regionerna. Deltagarna får lära sig nya metoder för att arbeta rättighetsbaserat på lokalnivå samt får ökad kännedom inom jämställdhet, deltagande, transparens/korruption och ansvarsutkrävande. Varierade pedagogiska metoder används inom programmet men med tyngdpunkt på dialogiska metoder och studiebesök. Ett ytterligare mål för programmet är att deltagarna ska utöka sina nationella och internationella nätverk. 

Denna utbildning vänder sig till lokala tjänstepersoner och valda politiker från Albanien, Bosnien Hercegovina, Georgien, Kosovo, Nordmakedonien, Moldavien, Montenegro, Serbien, Turkiet och Ukraina.

Programperioden: 2019-2020

Ansökan till programmet är stängd.

Dokument
Local governance with a Rights Based Approach 2019-2020 (PDF)