Kommuner i Sverige och Botswana samarbetar för ökad ungdomsinkludering 

Vad har tre kommuner i Botswana gemensamt med Bollnäs, Lund och Valdemarsvik? Svaret är mycket mer än man kan tro. De har alla utmaningar med att få fler ungdomar att bli delaktiga i kommunens arbete och att öka den sociala hållbarheten i samhället och med att skapa bättre strukturer för att ta tillvara ungdomars åsikter och behov. För att ta del av deras partnerskapsarbete besökte ICLD kommunerna i Botswana i början av juni. 

Det var Simon Härenstam och Josefin Daleskog, programhandläggare på ICLD, som deltog i kommunbesöken i Botswana. Besöken gick till de tre kommunerna Lobatse, Palapye och Francistown. Lobatse har ett partnerskap med Bollnäs, Palaplye med Valdemarsvik och Francistown med Lund. Alla dessa partnerskap ingår även i ICLD:s nätverk för mänskliga rättigheter. I ett nätverk samlas partnerskap som arbetar inom samma område vilket ger bättre möjligheter till erfarenhetsutbyte inom de olika fokusområdena som exempelvis handlar om att öka ungas möjligheter till inflytande i kommunen men även att bekämpa könsrelaterat våld.  

Röster från de botswanska kommunerna 

Francistown är Botswanas näst största stad belägen i nordöstra delen av landet och samarbetar med Lund. Här träffade ICLD projektteamet som består bland annat av Mandla Hlabano, Nattasch Maphane och Lesogo Kwambala. Deras projekt tillsammans med Lund handlar om ungdomsdelaktighet men även att bekämpa mäns våld mot kvinnor.  

I Botswana förekommer könsrelaterat våld. Det är en kris, precis som corona-krisen eller klimatkrisen. Det är uppenbart att det finns ett behov av att lära sig av andra och att bygga upp ett svar på denna kris tillsammans med lokalsamhället, säger vice kommundirektör Lawrence Mazynyane som också deltog i mötet.

Francistown tror att Lund kommer att lära en del från dem om hur man för samtal med sina medborgare: 

Vi hoppas att Lund kan lära sig av våra sätt att nå ut i samhället. Vi kallar det ”Pitso ya malwapa”, säger Lesogo Kwambala som är nationell ungdomskommissionär och även en av deltagarna i partnerskapet. 

Palapye, är ett så kallat underdistrikt, som har ett mindre mandat än ett district, town eller city council i Botswana. De har en pågående förberedelse med Valdemarsviks kommun.

Utöver projektledare Faith Tshekiso och samordnare Beauty Thote träffade ICLD bland annat borgmästare Khutomame Lekoko. 

När jag valdes till ordförande för Palapyes underdistrikt lovade jag att bekämpa våld i nära relationer och främja ungdomars inflytande. Så jag tror att detta partnerskap med Valdemarsvik kan ge oss mycket, säger Khutomame Lekoko, borgmästare i Palapye. 

ICLD tillsammans med Team Lobatse och Nelson Mogapi, deputy town clerk. Foto: ICLD

Lobatse är landets före detta huvudstad i södra Botswana som har en folkmängd på omkring 30 000 invånare. De är i första året av tre i deras samarbetsprojekt tillsammans med Bollnäs kommun. Projektet fokuserar på att inkludera ungdomar för att bygga hållbara samhällen och har även en koppling till att stärka arbetet med kulturarvet i kommunerna. 

 – Vi tror att vi har mycket att lära av varandra i vårt partnerskap med Bollnäs när det gäller att involvera ungdomar i kommunala frågor och hur man hanterar vårt kulturarv, säger Estinah Kenosi Mmereki, koordinator för projektteamet i Lobatse kommun, Botswana. 

Deltog under kommunbesöken gjorde också BALA, Botswana Association of Local Authorities, som främjar de lokala myndigheternas intressen på nationell nivå. De ser fram emot att fortsätta samarbetet med ICLD.  

Det är viktigt att replikera alla kommande resultat från partnerskapen nationellt, så att utveckling inom mänskliga rättigheter inte stannar i en lokal kontext utan sprids till andra kommuner. Där kan vi spela en roll, säger Steve Pheko, verkställande sekreterare vid BALA.  

ICLD ser framemot att följa hur det fortsatta arbetet inom partnerskapen fördjupas och utvecklas. Tillsammans vill kommunerna göra skillnad för mänskliga rättigheter och lokal demokratiutveckling! 

Projektteamet i Francistown,; Mandla Hlabano, Nattasch Maphane och Lesogo Kwambala tillsammans med Simon och Josefin från ICLD. Foto: ICLD