Lidingö stad främjar ungdomsinkludering tillsammans med Quilemane i Mocambique

År 2008 flyttade Daniel Broman till Mocambiques huvudstad Maputo för att arbeta som rektor för den Skandinaviska skolan. Idag, 14 år senare, är Daniel stadsdirektör för Lidingö Stad och ingår också i styrgruppen för det kommunala partnerskap med Quilemane i Mocambique med fokus på sin hjärtefråga – ungdomsinkludering!

Elevfullmäktige

Lidingö Stad är en av Sveriges mest framgångsrika kommuner när det kommer till ungdomsinkludering. Tillsammans med stadens elever har Lidingö Stad skapat ELD – Lidingös elevfullmäktige. Med stöd från kommunfullmäktige är ELD uppbyggd av två representanter från kommunens grund- och gymnasieskolors elevråd och tillsammans arbetar de med att lyfta elevernas frågor till den lokalpolitiska nivån.

Stefan Anderman, Lidingös verksamhetschef för grundskolan, förklarar att de sett en vilja hos stadens elever att ta mer ansvar i den lokala demokratin. Han ser det som ett bra sätt att inkludera barnperspektivet som en naturlig del i stadens arbete, samt att främja utvecklingen av landets framtida politiker, vilket uppskattas hos Lidingös elever.

När partnerskapet mellan Lidingö och Quilemane initierades fanns en vilja att använda sin kunskap av ungdomsinkludering i Mocambique.

När vi ansökte ett kommunalt partnerskap handlade det om att vi har haft en väldigt stark drivkraft att skapa ett bättre samhälle. Inte att göra det jättestora utan ’hur kan vi bidra?’ Det är lite som bamse ’är man stark måste man också vara snäll’, har man det bra måste man även dela med sig, inte för sin egen goda självkänsla utan för att man vill. Det handlar om att skapa en bättre värld. Vi tror mycket på att skapa någonting nytt och vill man göra det måste gå via barn och ungdomar”, berättar Daniel Broman.

I Mocambique fann de samma driv för förändring hos Quilemanes elever. Genom skolbesök av lärare och styrgrupp från Lidingö, samt besök i Sverige av den Mocambiska parten, har Quilemane kunnat skapa sin motsvarighet av ELD.

”När de har varit här har vi varit runt på massor med ställen och ibland har det också varit lika viktigt att förmedla och låta dem se saker som de själva kan ta med och reflektera över att ’det här kan vi förändra hos oss’ eller ’det här skulle vi kunna göra’ eller ’det här skulle vi kunna söka bidrag om någon annanstans för att kunna genomföra’”, förklarar Daniel Broman.

Framtidsutsikter i partnerskapet

Partnerskapet ses även som en vinst hos Lidingö Stad. De har dels fått reflektera över hur de kan utveckla sin egna verksamhet, dels sett ett medvetandegörande hos lärare och styrgruppsmedlemmar som varit på besök i Quilemane. Det har lett till en vilja att utveckla ytterligare fokusområden som inte tidigare har varit möjliga att arbeta med, Bland annat vill Lidingö satsa på att skapa en cirkulär ekonomi av plaståtervinning i Quilemane.

”Det finns en plastfabrik i Quilemane, jag har varit på besök där. De skulle kunna dra nytta av den. Istället för att köpa allting- få ungdomar att samla in så att de får någon form av det vi har här, pant. Vi har inte än lyckats med det. När vi har diskuterat det fanns det stor entusiasm”, säger Daniel Broman.

Partnerskapet går nu in på sitt tredje och avslutande år. Högst upp på höstens agenda finns planen att anordna ett digitalt möte mellan de båda kommunernas elevfullmäktige, samt hur de kan involvera Agenda 2030 i partnerskapet för att ta ansvar för fler hållbarnhetsmål. Det finns en vilja från båda partnerna att utöka kunskapsutbytet för att främja en positiv förändring i båda kommunerna.

”Vad jag uppskattar med partnerskapssamarbetet är att det handlar om att skapa någonting tillsammans, lokalt och globalt i vår gemensamma värld”, avslutar stadsdirektör Daniel Broman.

Besök projektet