Ju fler desto bättre! Botswana, Moldavien och Sverige i spännande partnerskap

– Utbytet av erfarenheter kan bli mer effektivt när tre parter samarbetar istället för två, säger Rikard Eduards som arbetar med kommunala partnerskap på ICLD.

Projektet “No Dropouts” handlar om att minska frånvaro och avhopp i skolan, med syfte att öka utbildningsnivån i Ale kommun i Sverige, Ghanzi District Council i Botswana och Budesti kommun i Moldavien. 

I Ale fokuserar arbetet på elever med problematisk frånvaro. I Budesti i Moldavien kan problemet vara att eleverna inte har någon vuxen som ser till att de går till skolan eftersom föräldrarna jobbar utomlands. I Ghanzi i Botswana kan det handla om att man bor för långt ifrån skolan och tvingas bo på internatskola.

– Vi har olika förutsättningar och problem, och det är just det som gör oss mer innovativa när vi samarbetar, säger Joachim Wever, samordnare i projektet.

– Olika sätt att arbeta fungerar olika bra i olika kontexter och med tre parter ökar sannolikheten att parterna kan inspirera,  och inspireras av varandra. I de fall två parter diskuterar en viss utmaning kan den tredje parten erbjuda ett ytterligare perspektiv för att på så sätt vidareutveckla de erfarenheter som utbytts, menar Rikard Eduards som hoppas på fler projekt likt “No Dropouts”.

Läs mer om projektet på Ale kommuns webbplats.

Är du intresserad av att veta mer om Kommunala partnerskap, kontakta oss via partnership@icld.se