ICLD stärker sina demokratiska muskler

Tänk om det vore lika lätt att stärka demokratin som det är att gå till gymmet och bygga muskler? Kanske inte riktigt, men genom att bygga våra egna demokrati ”muskler” / förmågor och sedan dela med oss av våra kunskaper kommer vi en bit på väg.

ICLD har nyligen deltagit i en övergripande utbildning i “Demokratifitness” där flera av medarbetarna har även blivit diplomerade instruktörer. Demokratifitness är ett koncept under ledning av den danska organisationen ”We do Democracy” som Region Gotland samarbetat med i några år bland annat under Almedalsveckan. Utbildningen är praktisk och anpassas efter deltagarna för att de ska kunna använda sina kunskaper i just sitt arbete. Utbildningen är också ett åtagande som ICLD har inom ramen för regeringens demokratisatsning “Vår demokrati”.

Trine Demant på ”We Do Democracy”

Democracy Fitness är ett engagerande, roligt och relationsförstärkande koncept – som handlar om att träna demokratiska färdigheter, berättar Trine Demant på ”We Do Democracy” och som varit med att utbilda ICLD.

Användas i internationella utbildningsprogram

En tanke med att bli instruktörer i Demokratifitness är att ICLD ska använda det i de internationella utbildningsprogrammen.

– För oss på ICLD finns det självklara kopplingar mellan att nyfiket utveckla pedagogiska metoder som passar in i våra program och aktiviteter för att bidra till att stärka kunskap och kapacitet som bidrar till att utveckla demokratin i såväl våra samarbetsländer som i Sverige, tycker Johan Lilja ICLD:s generalsekreterare.

– Jag ser verkligen hur våra deltagare rent konkret efterfrågar i princip allt de här. Det är just de här förmågorna och egenskaperna de vill träna på och vässa för att till exempel skapa sig jämställda förutsättningar som politiker om de är kvinnor och inte får samma utrymme som sina kollegor som är män, säger Anne Scheffer Leander som ansvarar för ett program med fokus på jämställdhetsintegrering på ICLD.

Ett annat exempel kan vara att politiker och tjänstepersoner kan skapa bättre förutsättningar för medborgardialog och delaktighet i samhället genom att ge såväl sig själva som medborgare tillgänglighet att utveckla sina demokratiska muskler.

– Att se koppling mellan ansvar och ansvarsutkrävande hur det hänger ihop med förmågor som nyfikenhet, aktivt lyssnande, oenighet och empati är verkligen ett svettigt pass som borde engagera vilket samhälle som helst som vill vara hållbart, menar Anne.

Tio demokratimuskler

Det finns tio demokratiska muskler som vi alla har och behöver för att hålla demokratin levande och allas vår individuella medverkan och ansvar för att upprätthålla demokratin i samhället. Det är ju inte fysiska muskler utan det handlar om aktivt lyssnande, kompromisser, nyfikenhet, mod, verbal trygghet och empati, med flera egenskaper som är avgörande för att vi ska värna om och förvalta demokratiska institutioner och samhällen.

Och det fina är att demokrati i grunden är du och jag – varje dag. Så det gäller att träna, precis som på gymmet. För vem slutar träna när man väl fått muskler eller kondition? Då förtvinar och försvinner ju allt igen.

Läs mer om Demokratifitness här: www.democracyfitness.eu