8,4 miljoner till stärkt demokratiarbete i svenska kommuner och regioner

Åtta svenska kommuner och regioner får dela på mer än 8,4 miljoner kronor för internationella samarbetsprojekt som stärker den lokala demokratiutvecklingen. Det är Forshaga, Gotland, Hultsfred, Region Östergötland, Jönköping, Göteborg, Åmål samt Region Stockholm som denna gång får del av demokratimiljonerna tillsammans med en internationell samarbetspart. ICLD fördelar pengarna.

– Demokrati är en viktig förutsättning för att bekämpa fattigdom. Samtidigt går demokratin bakåt på många håll i världen. Kommunala partnerskap bidrar till att stärka demokrati och mänskliga rättigheter på en lokal nivå, i Sverige och ute i världen, säger Carin Jämtin, generaldirektör på Sveriges biståndsmyndighet Sida.

Bland samarbetena som får ta del av demokratimiljonerna från ICLD finns exempelvis Region Östergötland som får drygt 2,5 miljoner för sitt treåriga projekt ”Developing cancer health care through institutional collaboration” tillsammans med sin samarbetspartner Uasin Gishu i Kenya. Projektet ska arbeta för en jämlikare vård inom cancervården.

Även Region Gotland får 2,5 miljoner för ett treårigt projekt och ska ska tillsammans med sin samarbetspart Kibaha i Tanzania driva ett projekt för ökad kunskap i skolan kring de globala målen. 

Forshaga kommun ska tillsammans med Lundazi District Council i Zambia, arbeta i ett treårigt projekt som syftar till att parterna ska dela erfarenheter av att hantera klimatförändringsfrågor.

Det är glädjande att kommuner och regioner mitt under rådande pandemi startar projekt som skapar förutsättningar för en hållbar värld, och genom partnerskap stärker den lokala demokratin, säger ICLD:s generalsekreterare Johan Lilja.

Vidare kommer Hultsfred kommun tillsammans med sin partner Elgeyo Marakwet County i Kenya påbörja en ettårigt förberedelseår på temat medborgardialog. Göteborgs stad fortsätter deras partnerskap med Nelson Mandela Bay i Sydafrika där man ser över tematik som integration, ungdomsperspektiv och stadsplanering som potentiella framtida samarbetsområden. Både Åmål och Jönköpings kommun kommer under året fortsätta sitt arbete inom ramen för projektnätverket mänskliga mänskligheter, tillsammans med sina respektive sydafrikanska partners.

Se alla de beviljade projekten