ICLD ger masterstudenter möjlighet att genomföra fältstudier

ICLD gav den  17 december en inledande workshop vid Lunds Universitet där studenterna presenterade sitt projekt. De delade och mottog feedback om sin forskning från varandra, liksom från ICLD Research Director Ana Maria Vargas och Håkan Magnusson, docent vid statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet.

Elevernas forskning är kopplad till målen för hållbar utveckling, liksom till ICLDs kärnområden av jämlikhet, delaktighet, transparens och ansvarsutkrävande. Varje avhandling ska bidra till att förstå hur lokal demokrati och gott ledarskap kan bidra till att uppnå hållbar utveckling och fattigdomsminskning.

Tre studenter ska resa till Zambia, två till Sydafrika, och en var till Kenya, Colombia och Indien. Var och en av projekten ligger i ett extremt aktuellt område som förtjänar ytterligare studier, inklusive hållbar energi och miljö, vatten- och naturresurshantering samt sociala normer och korruption. Vi önskar studenterna det allra bästa när de fortsätter med fältarbete och datainsamling.

Studenterna är:
Siri Ahlzén, Uppsala Universitet, politices. “Understanding corruption through social norms – a case study of local government in Lusaka” (Zambia)

Laura Betancur Alarcón, Lunds Universitet, miljövetenskap och hållbarhetsvetenskap. “Moving towards peace and sustainability: Understanding grassroots initiatives for sustainability in armed conflict-peace transitions” (Colombia)

Maria Gómez Fonseca, Lunds Universitet, utvecklingsstudier. “Get around: Youth participatory assessment of accessibility in Nelson Mandela Bay Municipality” (South Africa)

Rasmus Larsen, Lunds Universitet, miljövetenskap och hållbarhetsvetenskap. “Responsible renewables? Energy justice lessons from the Kenyan Lake Turkana Wind Power project” (Kenya)

Tendai Madzaramba, Lunds Universitet, vattenresurshantering. “Greywater reuse for urban gardening in low-income communities in Johannesburg” (South Africa)

Mukuka Mulenga, Uppsala Universitet, hållbar utveckling. “Roadmap towards promoting sustainable household energy use in Lusaka” (Zambia)

Gilbert Mwale, Sveriges Lantbruksuniversitet, Landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning. “Elite control over decision-making processes and conditions that make them responsive to the public” (Zambia)

Jonathan Wirths, Lunds Universitet, International Development and Management. “Barriers to the uptake of household water treatment and safe storage (HWTS) practices in Ranchi” (India)