Gori stärker ungdomsdemokratin

ICLD:s engagemang med kommunen Gori i Georgien har skapat betydande förändringar för möjligheter till ungas inkludering i politik och demokratibyggande även efter programslut.

Detta projekt har visat oss våra rättigheter, ansvar och möjligheter“, säger en av ungdomarna som deltog i projektet.

Gori, en stad belägen i östra Georgien, har länge varit känt för sin historiska betydelse och sina utmaningar, särskilt efter konflikten med Ryssland år 2008. Tack vare engagemang för ungdomsinkludering och demokratibyggande i ICLD:s “Human Right Based Approach” (HRBA) program, ser staden betydande resultat kopplade till antagandet av en ny policy för ungdomsdelaktighet och den positiva utvecklingen bara fortsätter.

Teamet i Gori inte bara bidragit till antagandet av den nya policyn för ungdomsinkludering utan också arbetat fram en handlingsplan för att genomföra den. Denna insats har inte bara stärkt ungdomars rättigheter utan också öppnat dörrar för deras deltagande i samhällsbeslut. 

Ungas röster behöver höras

Hjärtat av projektet bygger på ungdomscentret i Gori där unga får stöd och resurser för att delta i lokalpolitiken. Detta center, en del av en övergripande ungdomspolitisk handlingsplan, har blivit en knutpunkt för ungas engagemang och deltagande. Genom workshops och debatter har unga människor från Gori inte bara lärt sig om sina rättigheter utan också om sin förmåga att påverka sin egen framtid.

Det viktigaste kvittot från projektet är att ungdomarna delar en bild om att deras inkludering i programmet gjort en verklig skillnad. Ungdomarna understryker betydelsen av projektet för deras möjligheter att engagera sig i samhällsfrågor. Rusudan Buziashvili, en av ungdomarna förklarar:

Att vara en politiskt aktiv ung person är den främsta kraften för att bygga ett framgångsrikt och lyckligt samhälle. Projektet har lärt oss om våra rättigheter, ansvar och möjligheter och har visat oss att vi har en stor makt! Det är så viktigt att våra vänner från Sverige är intresserade av utvecklingen av den georgiska ungdomen. Vi är väldigt tacksamma för detta stöd!” 

Ruska, en 20-årig invånare i Gori, Georgien, tillägger:

I en så liten stad som Gori är det särskilt viktigt för unga människor att få icke-formell utbildning, särskilt om ämnen som demokrati och mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter kränks ofta i byar nära ockupationslinjen, kvinnor och män kidnappas. I detta projekt var det viktigaste för mig att många unga människor som bor i byar nära ockupationslinjen var involverade i projektet. Detta projekt gav mig mycket kunskap, erfarenhet och ny information som jag kan använda i mitt arbete.”  

Demokratibyggande på flera nivåer

Projektet i Gori har haft en avgörande inverkan genom att främja delaktighet och transparens. Genom att öka möjligheterna för unga att engagera sig och påverka beslut har stadens demokratiska struktur stärkts betydligt. Den ökade transparensen, som möjliggör tillgång till den ungdomspolitiska planen och budgeten, har spelat en central roll i att bygga förtroende mellan kommunen och dess invånare. Denna ökade tillgänglighet av information har inte bara främjat en öppnare dialog utan också stärkt samhällets förtroende för beslutsfattarna.

Utöver att skapa förutsättningar för ungdomars deltagande har projektet också uppnått organisatoriska framgångar. Exempelvis har kommunfullmäktige uppdaterat och antagit en ungdomspolitisk plan, vilket tydligt signalerar deras engagemang för att ge unga en mer betydelsefull röst i beslutsprocessen. Genom ett nära samarbete mellan olika förvaltningar har man säkerställt att ungdomspolitiken integreras smidigt i kommunens övergripande planer och att nödvändiga resurser allokeras för att stödja ungas initiativ och behov.

Team Gori har framgångsrikt tillämpat kunskaper och erfarenheter från HRBA-programmet för att driva förändring på lokal nivå. Denna förändring har inte bara förstärkt deras position utan också främjat demokratiska värden och principer. Genom att aktivt integrera ungas perspektiv och behov har man skapat en mer inkluderande och rättvis kommun där unga människors röster inte bara hörs utan också ges vikt. Goris framgångsrika exempel visar på hur demokratiska principer kan främjas för att åstadkomma positiva förändringar och driva hållbar utveckling på lokal nivå.