Global Talk – Local Walk – ICLD på plats på Internationella dagen 2017

Den röda tråden för årets Internationella dag i SKL:s regi handlar om hur svenska kommuner, landsting och regioner arbetar för agenda 2030, de Globala Målen. 

Frågan är hur kan de globala hållbarhetsmålen kan bidra till
att stärka en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar samhällsutveckling i hela Sverige.

Flera kommuner är på plats för att dela med sig och inspirera. ICLD är också på plats – i både en monter och med vår generalsekreterare i ett seminarium – för att berätta hur kommunala partnerskap och ömsesidigt erfarenhetsutbyte i ett internationellt samarbete, är ett sätt koppla den egna kommunens utmaningar till den globala utvecklingen. 

Programmet och dokumentation från Internationella Dagen 2017