Kunskaps och erfarenhetsutbyte om lokal demokratiutveckling

Den 3-5 december organiserade ICLD en tredagars workshop i Dar es Saalam, Tanzania. Workshopen var en gemensam insats från ICLD:s kunskapscentrum (KC) och Kommunala Partnerskapprogrammet (KP). Två dagar av workshopen ägnades åt att utbyta erfarenheter och utforska förväntningar inom KP. ICLD bjöd in samordnare och projektledare från alla afrikanska länder ICLD har närvaro i. Totalt har ICLD för närvarande över 130 pågående styrgrupper, projekt, förberedelser och utveckling/breddning alla dessa är olika komponenter inom KP. Omkring 60% av de partnerskapen är mellan organisationer i Sverige och organisationer i de afrikanska länderna.

På den andra dagen av seminariet fick deltagare, ICLD egen styrelse, alumner från de internationella utbildningsprogram samt representanter från Tanzanias presidents kansli och Kommunförbundet i Tanzania (ALAT), möjlighet att lyssna på forskarna Robert Mhamba, från Institute of Development Studies vid University of Dar es Salaam, Tanzania, och Jonas Ewald, från Linnéuniversitetet, på temat “Are democracy, good governance and development improving at the local level in Tanzania?”.

Målet för dagen var att tillgängliggöra ny forskning för de som framför allt berörs av den, politiker och tjänstepersoner i Tanzania, med en förhoppning om att resultaten kan vara generaliserbara för andra afrikanska länder.

Men and women gathered togheter at a workshop in a big room.

– Genom att vi lyfter frågan om lokal-demokratisk utveckling i ett sammanhang där även representanter för den tanzaniska presidentens kansli och det tanzaniska kommunförbundet deltar, så vill vi bidra till att skapa bättre förutsättningar för KP och ITP att genomföra projekt och förändringsarbete i Tanzania, säger Björn Möller på ICLD Knowledge Center.

Workshopen ansågs vara en stor framgång, och ICLD vill tacka alla deltagare för deras goda arbete, deras bidrag och entusiasm!

ICLD:s ambition för framtiden är att organisera fler erfarenhetsutbyten där ICLD:s Kommunala Partnerskapsprogram, Kunskapscentrum och International Training Program förs samman. Tills dess, fortsätt ditt arbete med att stärka lokala myndigheter, var du än är i världen!

Men and women gathered at a workshop.