Fokus på jämställdhet och inkludering under ICLD:s-workshop i Belgrad

Under 2017 har det kommunala partnerskapsprogrammet fått ett skarpare fokus på jämställdhet och inkludering. Workshopen i Belgrad gav deltagarna möjlighet att utbyta erfarenheter på dessa områden för att öka medvetenheten, kunskapen och kapaciteten kring jämställdhet och inkludering i sina kommuner.
De fick även diskutera det kommunala partnerskapsprogrammets utmaningar, framgångsfaktorer och resultat.
– Det skulle vara spännande att se projektets resultat och förändringar, säger Višnja Baćanović efter att workshopen avslutats.

Under den andra av workshopens tre dagar låg fokus på jämlikhet och inkludering, och Torbjörn Messing och Višnja Baćanović höll en heldagsutbildning.

Var det något särskilt under workshopen som du vill nämna lite extra, Višnja?
– Jag skulle säga deltagarnas motivation. En liten och hängiven grupp människor är alltid en framgångsfaktor. I det här fallet är de lokala teamen redan hängivna eftersom de kommit så långt i processen.

Hur ser du på möjligheterna att implementera FN:s globala mål nr 5 på lokal nivå i din kommun?
– Det är viktigt att öka medvetenheten om de globala målen i allmänhet och att integrera dem i de lokala utvecklingsplanerna. Det kan vara en bra idé att stödja utvecklingen av indikatorer för mål nr 5 på lokal nivå, säger Višnja Baćanović.
Jämlikhet mellan könen och inkludering – vilka utmaningar ser du?
– Brist på data och ett ständigt behov att påminna människor om de olika grupperna av förmånstagare och olika gruppers ojämlika position.

Vilka är nyckelpersonerna för att på kommunal nivå nå resultat med att stärka kvinnor i politiken?
– Medlemmar i politiska partier på toppnivå, ofta borgmästare och andra manliga ledare. Kvinnonätverk kan också vara en bra lösning i kombination med löpande samarbete med kvinnorörelser och genderexperter.