Demokrati – en mänsklig rättighet som Bollnäs kommun aktivt bidrar till

Insändare i Ljusnan den 8 december 2023

Vi lever i en tid med krympande demokratiskt utrymme och hotade mänskliga rättigheter runt om i världen. Det är avgörande att det finns välfungerande demokratiska institutioner på lokal nivå. Bollnäs kommun har med sitt kunnande och sina erfarenheter valt att göra skillnad i världen genom ett kommunalt partnerskap!

Den internationella samarbetsformen ”kommunala partnerskap” finansieras av Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, en ideell förening som arbetar för att stärka den lokala demokratiutvecklingen i världen. ICLD bygger vidare på kunnande och erfarenheter från svenska kommuner och regioner och på den forskning som finns internationellt.
Lokala lösningar på globala utmaningar
Ett kommunalt partnerskap innebär att en svensk kommun eller region tillsammans med en internationell motsvarighet arbetar med en gemensam utmaning. Här kan svenska kommuner och regioner göra skillnad i världen samtidigt som de själva får del av nya metoder och verktyg. Genom att ta del av varandras kunskaper och lärdomar kan vi hjälpas åt att lösa utmaningar på såväl lokal som på global nivå.

Exempelvis finns kommunala partnerskap som fokuserar på miljöåtgärder som skapar renare närmiljöer, arbetar för medborgardialog eller stärker jämlikhet och jämställdhet i kommunen. Alla partnerskap syftar till att stärka den lokala demokratiutvecklingen.


Ökad ungdomsinkludering genom kultur- och naturarv
Så har också Bollnäs kommun sett de fördelar ett sådant samarbete kan ge och valt ingå partnerskapsamarbete med Lobatse i Botswana för att arbeta med att stärka demokrati och mänskliga rättigheter i sina respektive kommuner.

I partnerskapet bjuds ungdomar in att bli delaktiga i sina kultur- och naturarv. Nya former av samarbeten och nätverk utforskas, liksom metoder för ungdomsinkludering. Ungdomar erbjuds möjlighet att lära om och bidra till utveckling av miljöer längs Hälsingeleden i Sverige och runt Liberation Heritage Trail i Botswana. Partnerskapet utgår ifrån Agenda 2030 med särskilt fokus på bildning, kulturens bidrag till en hållbar utveckling samt skydd av våra kultur- och naturarv.  

Tillsammans med våra ungdomar skapar vi en nyfikenhet för vår plats. Barn och unga är våra framtida ambassadörer. Genom att inkludera dem i våra kultur- och naturarv på flera olika sätt så hoppas vi kunna bidra både till engagemang och hållbarhet för vår plats.

Tillsammans skapar vi en bättre värld!

Abdullahi Cadaani, kommunalråd, Bollnäs kommun
Johan Lilja,
generalsekreterare ICLD