Ansvarsutkrävande – Fokus på möjligheter till ansvarsutkrävande och lokalpolitikerns roll

ICLD strävar efter att följa upp resultaten av partnerskapen och kommunicera dem på bästa möjlig sätt, ett sätt detta görs på är genom så kallade Internal quality assessments (IQA). I denna rapport beskrivs, sammanfattas och analyseras de resultat som följts upp genom IQA, under 2017 inom programmet Kommunalt partnerskap på Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD.

Under uppföljningen genomfördes platsbesök hos partnerskapen:

– Gävle kommun och Buffalo City, Sydafrika
– Växjö kommun och JB Marks Local Municipality

Ni kan läsa rapporten i sin helhet här nedan:

Dokument
icld-iqa-rapport2017-sve